Pensioen bij PMA

Alle medewerkers van openbare apotheken bouwen verplicht pensioen op via de pensioenregeling van PMA. Dat geldt ook voor werknemers van organisaties die zich vrijwillig bij PMA hebben aangesloten.

De PMA-regeling is een middelloonregeling. Dat betekent dat een werknemer elk jaar pensioen opbouwt op basis van het salaris dat hij of zij in dat jaar verdient. Het uiteindelijke pensioen is een afspiegeling van het gemiddelde salaris tijdens de opbouwperiode. 

Pensioen voor de werknemer

Een werknemer kiest zelf wanneer hij of zij het pensioen laat ingaan. Na ingang ontvangt de werknemer het pensioen levenslang. Op overzichten is het pensioen berekend alsof het ingaat op 67-jarige leeftijd. Dit is de uiterste leeftijd waarop het pensioen in kan gaan. Op zijn vroegst kan het pensioen vanaf 55 jaar ingaan.

In veel cao's is geregeld dat het dienstverband eindigt op het moment dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Spreekt u met de werknemer af dat deze na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerkt? Dan blijft de werknemer pensioen opbouwen bij PMA, uiterlijk tot de eerste van de maand nadat de werknemer 67 jaar wordt.

Een werknemer kan het pensioen met verschillende keuzemogelijkheden 'op maat' maken. 

Nabestaandenpensioen

Uw werknemer bouwt ook een nabestaandenpensioen op. De partner ontvangt na overlijden levenslang een uitkering. Ook ongehuwd samenwonenden komen voor partnerpensioen in aanmerking, maar dan moet de partner wel door de werknemer aangemeld worden bij PMA. Voor elk kind is er na het overlijden van uw werknemer een wezenpensioen tot het kind 21 jaar wordt (of 27 jaar zolang het kind studeert). 

ANW-hiaat en WGA-hiaat

Via PMA zijn werknemers ook verzekerd voor het Anw-hiaat (dit is een uitkering aan de partner na overlijden van uw werknemer tot de partner een AOW-uitkering ontvangt) en het WGA-hiaat (dit is een aanvulling op de WGA-uitkering als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt).