Pensioen bij PMA

Alle medewerkers van openbare apotheken nemen verplicht deel aan de pensioenregeling van PMA. Dat geldt ook voor werknemers van organisaties die zich vrijwillig bij PMA hebben aangesloten.

De werknemers sparen voor hun eigen pensioen, voor nabestaandenpensioen voor hun partner en kinderen, en ze zijn via PMA verzekerd voor het Anw-hiaat en het WGA-hiaat. De pensioenregeling heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Het is een middelloonregeling, wat betekent dat de hoogte van het pensioen een afspiegeling is van het gemiddelde salaris.

Ouderdomspensioen

PMA heeft een standaard pensioenleeftijd van 67 jaar. In veel cao's is geregeld dat het dienstverband eindigt op het moment dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Spreekt u met de werknemer af dat deze toch doorwerkt, dan blijft de werknemer pensioen opbouwen bij PMA, uiterlijk tot de eerste van de maand nadat de werknemer 67 jaar wordt. Met diverse keuzemogelijkheden kan de deelnemer het PMA-pensioen zoveel mogelijk op maat maken. Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd totdat de deelnemer overlijdt.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is een belangrijke voorziening. Voor de partners van uw werknemer is er een partnerpensioen. Dat krijgen zij levenslang uitgekeerd vanaf het moment dat de werknemer (of gepensioneerde) overlijdt. Ook ongehuwd samenwonenden komen voor partnerpensioen in aanmerking, maar dan moeten ze wel door de deelnemer aangemeld worden bij PMA. Daarnaast is er voor kinderen tot 21 jaar (of 27 jaar als ze studeren) een wezenpensioen.

ANW-hiaat en WGA-hiaat

Via PMA zijn werknemers ook verzekerd voor het Anw-hiaat (belangrijk als de nabestaande nog geen AOW ontvangt) en voor het WGA-hiaat (belangrijk bij arbeidsongeschiktheid).