Uw organisatie aansluiten bij PMA

Wilt of moet u zich aansluiten? 

Openbare apotheken zijn verplicht aangesloten bij PMA. Dit is zo afgesproken door cao-partijen in de sector. 
Valt u niet onder de verplichtstelling, dan kunt u zich mogelijk op vrijwillige basis aansluiten. U zorgt er dan voor dat uw werknemers ook pensioen opbouwen via de pensioenregeling van PMA. 

Wanneer mag u vrijwillig aansluiten? Als u voldoet aan één van de voorwaarden:

  1. De loonontwikkeling van uw bedrijf tenminste gelijk is aan die van de CAO Apotheken en uw bedrijf neemt deel in de sociale fondsen van de bedrijfstak.
  2. Er is sprake van een groepsverhouding tussen het bedrijf en een organisatie die al verplicht aangesloten is.
  3. Er is sprake van voortzetting van de aansluiting, die gestopt is doordat uw bedrijf niet langer onder de verplichtstelling valt.