Een werknemer komt in dienst

Zo meldt u een werknemer aan

Meld een werknemer die bij u in dienst komt binnen twee maanden aan via het werkgeversportaal van PMA. Of zorg ervoor dat uw administratiekantoor dit doet. Vanaf 1 januari 2024 bouwen werknemers vanaf de eerste van de maand dat zij 18 jaar worden, pensioen op.

Ook een werknemer die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering, meldt u aan. De werknemer gaat dan geen pensioen opbouwen via de pensioenregeling, maar is verplicht mee te doen aan een spaarregeling voor gemoedsbezwaarden.

Meld iedereen aan, behalve werknemers...

  • met een dienstverband dat twee maanden of korter is. Is een werknemer na twee maanden nog steeds in dienst, dan moeten u en de werknemer premie gaan betalen, ook over de eerste twee maanden. Houd als datum indiensttreding de oorspronkelijke datum aan.
  • zonder arbeidsovereenkomst. Uitzendkrachten en stagiaires hoeft u niet aan te melden.
  • die gediplomeerd apotheker zijn. Zij vallen onder de regeling van het beroepspensioenfonds Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA).
  • die 67 jaar of ouder zijn.

U gaat direct premie betalen

U betaalt direct het werkgeversdeel van de premie betalen. Vanaf de eerste van de maand dat een werknemer 18 jaar wordt gaat hij of zij het werknemersdeel betalen. U houdt het werknemersdeel in op het bruto salaris.