Een werknemer draait diensten

Hoe geeft u de gewerkte uren op als iemand diensten draait?

Alleen de uitbetaalde uren tellen mee

De diensten tellen alleen mee voor de opbouw van pensioen als u ze uitbetaalt. Als ze worden gecompenseerd met vrije tijd, tellen de uren niet mee. 

Het maakt niet uit of u de extra uren per week, per vier weken of per maand betaalt en hoeveel uren de werknemer vast werkt per week.

Extra uren: het totaal van de extra uren over de betreffende periode.
Extra salaris: het bruto salaris voor de extra uren, exclusief vakantietoeslag en werkgeversbijdrage levensloop.

De franchise op uurbasis berekent u door de fulltime franchise (€ 17.545 vanaf 1 januari 2024) te delen door (52 x het aantal uur bij een fulltime werkweek).

U berekent de pensioenpremie in 2024 als volgt

Franchise per uur: € 17.545 gedeeld door (52 x 36¹) = € 9,37

¹) In dit geval is 36 uur de standaard werkweek. Heeft u een andere standaard werkweek? Dan vermenigvuldigt u 52 met het aantal uren in uw standaardwerkweek.

•    Pensioengrondslag: extra salaris * 1,08 -/- (extra uren * € 9,37)
•    Werkgeversdeel van de premie: 18,96% van de pensioengrondslag
•    Werknemersdeel van de premie incl. partnerpensioen: 9,48% van de pensioengrondslag
•    Werknemersdeel van de premie excl. partnerpensioen: 8,63% van de pensioengrondslag
 

Rekenvoorbeeld

Stel, een werknemer heeft in een bepaalde periode 47 uur extra gewerkt en daarmee 800 euro bruto  verdiend.

De pensioengrondslag is € 800 * 1,08 -/- (47 * € 9,37) = € 864 - € 440,49 = € 423,51
De bij de werknemer in te houden pensioenpremie wordt dan: 9,48% van € 423,51 = € 40,15