Een werknemer wordt arbeidsongeschikt

Er zijn verschillende zaken geregeld bij PMA

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, loopt de opbouw van pensioen in principe gewoon door.

Er zijn twee periodes te onderscheiden:
• de eerste 104 weken betaalt u het salaris van de werknemer (gedeeltelijk) door
• na 104 weken wordt werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard en komt hij of zij terecht in de WIA.

U hoeft niet in alle gevallen 104 weken het loon door te betalen. Als een werknemer een IVA-uitkering krijgt, is de wachttijd tot hij of zij arbeidsongeschikt wordt verklaard soms korter.
De eerste periode is de opbouw van het pensioen én de premie gebaseerd op 100% van het salaris dat de werknemer verdiende toen hij of zij ziek werd. Dit salaris blijft de basis, ook als u de werknemer na verloop van tijd in werkelijkheid minder uitbetaalt.

Is een werknemer arbeidsongeschikt verklaard?

• Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid hoeft u (en de werknemer) geen premie meer te betalen.
• Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid betaalt u (en de werknemer) geen premie meer voor het deel dat een werknemer arbeidsongeschikt is.

Belangrijk

Meld de werknemer af in het werkgeversportaal (ontslag) of geef het aantal uren door dat de werknemer nog werkt. Voor het deel dat een werknemer eventueel nog werkt of weer gaat werken, blijft de werknemer gewoon pensioen opbouwen en levert u de loongegevens op gebruikelijke wijze aan. U betaalt ook de premie op de gebruikelijke manier voor de uren die een werknemer nog werkt.

Gaat een werknemer minder werken of uit dienst wegens arbeidsongeschiktheid? Geef dit dan ook via de mail door aan PMA. Wij kunnen zo nagaan of de werknemer in aanmerking komt voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen van PMA.

Vraag een werknemer die arbeidsongeschikt wordt contact met ons op te nemen.

PMA krijgt informatie van UWV als iemand arbeidsongeschikt is. Wij krijgen deze informatie echter niet altijd tijdig door en de informatie is niet altijd compleet.

We vragen werknemers daarom ons zo snel mogelijk te laten weten als zij arbeidsongeschikt zijn verklaard of hun arbeidsongeschiktheidspercentage is veranderd. Wij bespreken dan met de werknemer wat hij of zij moet doen en wat er gaat gebeuren met het pensioen.