U bent niet tevreden

Lees hier wat u kunt doen als u niet tevreden bent over een beslissing van PMA of de manier waarop uw klacht is opgelost. 

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden over PMA? Neemt u dan vooral contact met ons op en geef aan waarover u niet tevreden bent. 

Een klacht indienen kan op veel manieren. Bijvoorbeeld in een gesprek met een bestuurder of een medewerker, als een reactie op onze nieuwsbrieven, via een post via LinkedIn. U kunt ons ook bellen, e-mailen naar klacht@pma-pensioenen.nl of het formulier onderaan deze pagina invullen.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Dan kunt u een officiële klacht indienen. U leest in het klachtenreglement welke stappen u dan doorloopt. 

Hieronder vindt u stap voor stap hoe het indienen van een officiële klacht te werk gaat.

Wat is een klacht?

Elke uiting van ontevredenheid van een persoon, gericht aan PMA, beschouwen we als een klacht.

PMA wil graag leren van de klachten die we ontvangen. Laat het ons vooral weten als u ergens niet tevreden over bent.

 1. U laat ons uw klacht weten. Dat kan mondeling, via LinkedIn, per brief, e-mail of via het formulier onderaan deze pagina

  Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en onderbouw uw klacht met schriftelijk bewijs als dat mogelijk is.

  U ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging

  Daarnaast ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht bericht binnen welke termijn uw klacht wordt afgehandeld. Ook vindt u de naam van degene bij wie u terecht kunt als u vragen heeft. 

 2. PMA gaat met uw klacht aan de slag

  PMA probeert uw klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 weken af te handelen. Als dat niet lukt, ontvangt u schriftelijk bericht van ons over de nieuwe afhandelingstermijn. Voor het afhandelen van uw klacht doen we gedegen onderzoek. U kunt worden gevraagd uw klacht nader toe te lichten. U kunt daarvoor ook iemand machtigen.

 3. Niet tevreden? U kunt bezwaar maken 

  Binnen 2 maanden na de beslissing van PMA kunt u bezwaar maken en een bezwaarschrift indienen. Deze dient aan aan aantal voorwaarden te voldoen. U kunt deze nalezen in het klachtenreglement. We spreken dan van een geëscaleerde klacht.

 4. Het bestuur van PMA neemt een besluit

  Het bestuur van PMA neemt een besluit binnen 3 maanden na ontvangst van uw geëscaleerde klacht. U ontvangt binnen 2 weken schriftelijk bericht over het besluit van het bestuur.

 5. Bent u het niet eens met het besluit? U kunt zich wenden tot de Geschillen Instantie Pensioenfondsen of de burgerlijke rechter

  Is uw klacht geheel of gedeeltelijk afgewezen of is de klacht niet tijdig afhandeld door PMA en gaat uw klacht over de uitvoering van het pensioenreglement door PMA? U kunt zich wenden tot de Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP). We spreken dan van een geschil. Meer informatie over welke geschillen de Geschillen Instantie behandelt vindt u in hun online brochure. U kunt zich altijd tot de burgerlijke rechter wenden. 

  Bij de Geschillen Instantie Pensioenfondsen kunt u kiezen tussen een beslechting van het geschil of een behandeling door de Ombudsman Pensioenen. Hiertoe moet de klachtenprocedure bij PMA volledig zijn afgerond. U kunt de Geschillen Instantie Pensioenfondsen bereiken via hun website: www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl

Heeft u een klacht?

Geeft u een zo duidelijk mogelijke beschrijving van uw klacht.
Heeft u documenten die uw klacht verduidelijken?
Sleep of selecteer het bestand dat je wil uploaden
Sleep of selecteer het bestand dat je wil uploaden
Sleep of selecteer het bestand dat je wil uploaden
Sleep of selecteer het bestand dat je wil uploaden
Sleep of selecteer het bestand dat je wil uploaden