Arbeidsgegevens aanleveren

Welke gegevens levert u aan en binnen welke termijn? U leest hier meer. 

Juiste gegevens zijn belangrijk

Voor het berekenen van de pensioenopbouw van uw werknemers is het belangrijk dat PMA de juiste arbeidsgegevens heeft. U geeft deze gegevens door via het werkgeversportaal. Geef nieuwe of gewijzigde gegevens altijd binnen twee maanden door. 

Volgt u niet de Cao Apotheken?

Dan moet u eventuele bijzonderheden in de regeling doorgeven aan PMA. Denk aan de standaardwerkweek en eventuele structurele toeslagen die u - naast de vakantietoeslag - betaalt. Zijn deze bijzonderheden nog niet bekend bij PMA? Neem dan zo snel mogelijk contact op om ze door te geven. 

Heeft u hulp nodig? Neem dan ook contact op. We helpen u graag. 

(Cao) Loonsverhogingen

PMA past niet automatisch de loongegevens aan als er een cao-loonsverhoging is. Geef dus de juiste, hogere lonen van uw werknemers op in het portaal. U kunt een loonsverhoging in één keer voor al uw medewerkers doorgeven via een ‘groepsmutatie’.

Meer of minder werken

Als een werknemer meer of minder gaat werken en u dit aanpast in de arbeidsovereenkomst, moet u deze verandering binnen twee maanden doorgeven via het werkgeversportaal. Als werkgever moet u de werknemer informeren over de gevolgen van deze contractwijziging voor zowel het salaris als het pensioen.

Overwerk / Diensten 

Heeft uw werknemer diensten gedraaid? Dan tellen deze diensten alleen mee voor de opbouw van pensioen als u ze uitbetaalt. Als ze worden gecompenseerd met vrije tijd, tellen de uren niet mee. 

Lees hier hoe u de premie berekent voor extra uren.