Een werknemer gaat meer of minder werken

Wat moet u doen als het aantal uren in het contract wijzigt?

Geef een wijziging in het dienstverband door via het werkgeversportaal van PMA.

Let op: Als u een administratiekantoor heeft en u heeft aan PMA doorgegeven dat zij de administratie doen, dan geeft het administratiekantoor de mutaties aan ons door. Gebeurt dat niet, dan kunt u het beste contact opnemen met uw administratiekantoor.

Een werknemer die minder gaat werken kan er onder bepaalde voorwaarden voor kiezen om de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. 

Dit is dezelfde regeling als de vrijwillige opbouw waarvoor een werknemer kan kiezen als hij of zij uit dienst gaat.