Veelgestelde vragen

Zelf regelen

Hoe vraag ik mijn pensioen aan?

U kunt vanaf een jaar voor het moment dat u uw pensioen in wilt laten gaan uw pensioen aanvragen.

We hebben de stappen voor u op een rij gezet

Naar boven

Wanneer kan ik met pensioen? 

U bepaalt zelf wanneer u met pensioen kunt gaan. Op zijn vroegst kan dat vanaf uw 55e. Uiterlijk kunt u uw pensioen laten ingaan als u 67 jaar wordt. Hoe eerder u uw pensioen laat ingaan, hoe lager het bedrag is dat u maandelijks ontvangt.

Log in en gebruik te planner om te kijken wat voor u haalbaar is. En u kunt altijd contact opnemen met één van de pensioenspecialisten bij PMA om uw situatie en wensen te bespreken. 

Naar boven

Kan ik mijn pensioen afkopen?

Heeft u een pensioen opgebouwd dat meer is dan (ongeveer) € 500 bruto per jaar, dan kunt u het pensioen niet afkopen. De grens voor afkopen wordt elk jaar door de overheid bepaald. Een pensioen onder deze grens noemen we ook wel een 'klein pensioen'. 

Stopt u met het opbouwen van pensioen bij PMA en heeft u een klein pensioen opgebouwd? Dan proberen we uw pensioen over te dragen aan het pensioenfonds of de verzekeraar waar u pensioen opbouwt. Lukt dat niet, dan blijft uw pensioen bij PMA staan.

Heeft u een klein pensioen op het moment dat u uw pensioen wilt laten ingaan? Dan is het vaak mogelijk om uw pensioen af te kopen. We laten u weten als dat mogelijk is.

Naar boven

Kan ik mijn pensioen meenemen naar een ander pensioenfonds?

Ja, dat kan als u bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar pensioen bent gaan opbouwen.

Lees meer over het meenemen van uw pensioen

Naar boven

Verhuizing doorgeven

Als u verhuist hoeft u dat niet in alle gevallen aan ons door te geven:

  • Niet nodig: als u binnen Nederland verhuist. PMA krijgt automatisch bericht. 
  • Wel nodig: als u in of naar het buitenland verhuist. 
  • Heeft u een postadres doorgegeven aan PMA? Dat blijft gewoon staan als u verhuist. U kunt altijd uw postadres aanpassen. 
Naar boven

Inloggen en de planner

Hoe log ik in? 

Klik rechtsboven op 'inloggen'. U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Of heeft u vragen over DigiD? Ga dan naar digid.nl

Kunt u geen DigiD aanvragen? Klik dan op inloggen en maak een account aan. Nadat u zich heeft geregistreerd kunt u inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Naar boven

Hoe werkt de planner?

U logt in. Daarna kunt u kiezen of u de planner stap voor stap doorloopt of alle opties in één keer te zien krijgt. U geeft aan wat uw voorkeur heeft. U ziet direct wat de keuze voor uw pensioen betekent. U kunt alle opties zo vaak aan- en uitklikken als u wilt. Bent u tevreden over een plan? Dan kunt u het plan bewaren (links onderaan). U kunt plannen die u gemaakt heeft later opnieuw bekijken en aanpassen.

Wilt u uw pensioen aanvragen? Dat kan vanaf 12 maanden voor u uw pensioen in wilt laten gaan? Open het plan dat uw voorkeur heeft en kies links onderaan 'aanvraag in gang zetten'. U krijgt dan een voorstel van PMA met de keuzes die u heeft gemaakt thuisgestuurd. U kunt op dat moment uw keuzes nog aanpassen. Als u akkoord geeft, maakt PMA uw pensioen voor u in orde.  

Naar boven

Wat als inloggen niet lukt? 

Neem dan even contact op met PMA. We kunnen u dan verder helpen. 
070 - 311 01 55

Naar boven

Hoogte pensioen

Waarom heeft PMA de pensioenen al meerdere jaren niet verhoogd? 

Het bestuur van PMA bekijkt elk jaar of, en zo ja met hoeveel procent de pensioenen verhoogd kunnen worden. De pensioenen mogen alleen verhoogd worden als er genoeg reserves zijn. Helaas is al meerdere jaren de reserve niet hoog genoeg.

De reserve is nodig om een tegenvaller voor álle pensioenen op te vangen. Ook de pensioenen die nog niet uitgekeerd worden, dus van de werkenden. Het fonds berekent steeds hoeveel het in kas moet hebben om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen betalen. 

De rente speelt ook mee. Als de rente laag is, mogen we minder rekenen op het behalen van rendement op de beleggingen. Hoe lager de rente, hoe groter het deel is dat we nu al in kas moeten hebben voor de toekomstige pensioenen. En daardoor kunnen we minder snel de pensioenen verhogen.  

Naar boven

Hoe zeker is mijn pensioen? 

PMA dient te voldoen aan allerlei regels zodat de kans dat u het pensioen krijgt dat u op uw overzicht ziet zo groot mogelijk is. Maar 100% zekerheid is er niet. Wij beleggen het geld voor uw pensioen. Dat doen we omdat beleggen gemiddeld meer oplevert dan sparen. Zouden we het geld alleen sparen, dan zou uw pensioen veel lager zijn.

Uw pensioen bestaat ongeveer voor 1/3 uit de inleg en voor 2/3 uit rendement op de beleggingen. Beleggingen kunnen echter ook tegenvallen. We hebben geen zekerheid dat we een bepaald rendement behalen. We spreiden echter de risico's. Daardoor kan uw pensioen nooit zomaar verdampen.  

Naar boven

Waar kom ik straks op uit?

Op uw pensioenoverzicht ziet u een onderdeel: als het mee of tegenzit.

U ziet een plaatje met 3 pijlen. De bedragen bij deze pijlen geven u een indruk van de ontwikkeling van uw pensioen. Er zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht door de Nederlandsche Bank. Wij hebben uw pensioen berekend in al deze toekomsten. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’. 

Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er was op het moment dat het overzicht werd gemaakt 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. Er was op het moment dat de berekening werd gemaakt 5% kans dat u op een hoger bedrag uitkomt dan het rechter bedrag.

Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans dat u minder krijgt dan dit bedrag is ook klein: Op het moment dat de berekening werd gemaakt was er 5% kans dat u uitkomst op een lager bedrag dan het bedrag dat hier staat. 

Bedenk dat we bij de berekening van de bedragen rekening houden met inflatie. De bedragen laten zien hoeveel u er straks mee kunt kopen.  

Naar boven

Bedragen op uw overzicht: als het mee of tegenzit

Hoe moet ik de vier bedragen op mijn pensioenoverzicht lezen?

Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen bij PMA, is dit het bedrag dat u vanaf uw 67e bruto per jaar ontvangt, zolang u leeft. Bedenk dat 67 jaar een rekenleeftijd is. U bepaalt zelf wanneer u uw pensioen daadwerkelijk laat ingaan.  

Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat je blijft werken tot je 67e en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige regeling van PMA. Als u eerder stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.

Het bedrag in het midden bovenaan is meestal (iets) lager dan het 'te bereiken pensioen' eerder op het overzicht. Dat komt doordat we bij de berekening van de bedragen als het mee- en tegenzit, rekening houden met inflatie. De bedragen laten zien hoeveel je er straks mee kunt kopen.  Bij het 'te bereiken pensioen' doen we dat niet.

Naar boven

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

  • De rente

Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we uw pensioen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aan houden. De kans dat we uw pensioen kunnen verhogen wordt dan kleiner.

  • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.

Wij beleggen de premie voor uw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen bijvoorbeeld een deel in aandelen en we sparen een deel. We kunnen er niet voor kiezen om alleen maar te sparen, omdat sparen niet genoeg rendement oplevert om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Door te beleggen, zorgen we ervoor dat iedereen een stuk meer dan zijn inleg terug krijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen. In het laatste geval kan het zijn dat we de pensioenen moeten verlagen.

  • De prijzen kunnen hard gaan stijgen of misschien juist gaan dalen.

Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. Je ziet dus niet het bedrag dat je straks naar verwachting ontvangt, maar een gecorrigeerd bedrag. Als de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen, is het bedrag naar beneden bijgesteld.

Naar boven

Houden jullie ook rekening met mogelijke veranderingen in mijn privé- of werksituatie?

Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. Bij de berekening van de bedragen op uw pensioenoverzicht als het mee- of tegenzit hebben we geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in uw privé- of werksituatie.

Naar boven

Bij mij is het bedrag als het tegenzit veel lager dan het middelste bedrag. Hoe komt dat?

U ziet op uw pensioenoverzicht een plaatje met pijlen. Dit plaatje geeft u een indruk van uw pensioen als het mee- of tegenzit. Als het economisch gezien erg tegenzit, heeft dit grote gevolgen voor de financiële gezondheid van PMA. Als een fonds niet genoeg geld heeft om de opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren, moet het op een bepaald moment de pensioenen verlagen. Het bedrag als het tegenzit is uw pensioen als PMA de pensioenen één of meerdere keren heeft moeten verlagen. Ook is er rekening gehouden met het stijgen van de prijzen. Met hetzelfde pensioen kunt u in de toekomst minder kopen. Dat laten we zien in het bedrag. U kunt met het bedrag voorstellen hoeveel u ermee kunt kopen. Als het meezit, gebruiken we het geld om het huidige tekort aan te vullen en eventueel een reserve op te bouwen. Pas als er een flinke reserve is, kunnen we de pensioenen verhogen.

Naar boven

Bij mij is het middelste bedrag bovenaan lager dan het bedrag onderaan. Hoe kan dat?

Economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen. Daardoor daalt de koopkracht van uw pensioen. Soms kunnen we dat opvangen door uw pensioen te verhogen. Als het bedrag bovenaan lager is, lukt dat niet (helemaal). U krijgt dus niet minder, maar u kunt minder kopen met hetzelfde pensioen. De overheid heeft ervoor gekozen om de gevolgen van inflatie op deze manier te laten zien. Onderaan ziet u het bedrag dat u nu zou kunnen besteden (‘dit is er nu’). U kunt met het bedrag bovenaan voorstellen hoeveel u op je 67e met uw pensioen kunt kopen (‘dit is er straks’). 

Naar boven

Contact

Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

We raden u aan eerst contact op te nemen met PMA en aan te geven waarover u niet tevreden bent. Vaak komen we er samen uit. U kunt bellen of het formulier op de contactpagina invullen. Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Dan kunt u een officiële klacht indienen. U leest in het klachtenreglement welke stappen u dan doorloopt.

Naar boven

Overig

Ik heb in het verleden in een apotheek gewerkt, maar krijg geen overzicht van PMA. Hoe kan dat?

Iedereen begint met het opbouwen van pensioen bij PMA vanaf een bepaalde leeftijd. Als u in de periode dat u in de apotheek werkte jonger was dan die startleeftijd, heeft u geen pensioen bij PMA.  Tot 1986 was de leeftijd waarop vrouwelijke werknemers pensioen gingen opbouwen 30 jaar. Van 1986 tot 2005 was die leeftijd voor iedereen 25 jaar. In 2005 is de startleeftijd verlaagd naar 20 jaar. En vanaf 2024 naar 18 jaar.

Een andere mogelijke reden dat u geen overzichten krijgt, is dat u het pensioen heeft overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit heet ‘waardeoverdracht’.

Ook is mogelijk dat uw pensioen is afgekocht. Als dat zo is, heeft u een eenmalige uitkering van ons ontvangen. 

Tenslotte kan het zijn dat u wel in een apotheek heeft gewerkt, maar niet in een openbare apotheek. U werkte dan bijvoorbeeld in een ziekenhuisapotheek. In dat geval heeft u waarschijnlijk pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds, bijvoorbeeld bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) of ABP.

Naar boven

 

Wat is mijn pensioenleeftijd? 

De term 'pensioenleeftijd' wordt voor verschillende zaken gebruikt. Allereerst de leeftijd waarop u AOW krijgt. Deze leeftijd wordt bepaald door de overheid. 

Daarnaast is het de leeftijd waarop u zelf uw pensioen laat ingaan. En soms gebruiken pensioenfondsen deze term om de rekenleeftijd aan te geven, de pensioenberekeningen worden daarop gebaseerd. Bij PMA is de rekenleeftijd 67 jaar.

U bepaalt zelf op welk moment u uw pensioen van PMA laat ingaan. Dat kan bijvoorbeeld als u AOW krijgt, maar eerder is ook mogelijk. Wilt u weten wat er kan? Log dan in en maak dan een pensioenplan. Of neem contact op met één van de pensioenspecialisten bij PMA. Zij helpen u graag.  

Naar boven

Kan ik gebruik maken van de 45 jaar regeling als ik (meer dan) 45 jaar werk?

In sommige cao’s is bepaald dat medewerkers die 45 jaar gewerkt hebben in de sector zorg en welzijn met pensioen mogen. Die regeling is geen onderdeel van de pensioenregeling van PMA.

U kunt voor vragen terecht bij uw werkgever en/of uw vakbond. 

Naar boven