Premie berekenen

Hoe berekenen we de premie die u betaalt aan PMA? 

Bereken de premie

Bij PMA betaalt de werknemer 1/3 deel van de pensioenpremie en de werkgever 2/3 deel. U kunt hier de pensioenpremie berekenen die u per maand bij een (nieuwe) werknemer in rekening kunt brengen.

Let op: bij toepassing van de Cao Gezondheidscentra kan deze berekening niet worden gebruikt.

Ga voor de premieberekening van extra uren zoals diensten naar de uitleg over het berekenen van de premie als een werknemer diensten draait.

Berekening pensioenpremie werknemer

afgerond op hele euro's
punt als decimaalteken

Uitkomsten (op maandbasis)

,
bij verzekerden vanaf 18 jaar.

Hoe wordt de pensioenpremie berekend (vanaf 1 januari 2024)?

Definities

 • Maandsalaris: het bruto maandsalaris
  - inclusief structurele toeslagen (neem bij twijfel contact op met PMA)
  - exclusief vakantiegeld, werkgeversbijdrage levensloop, overwerkvergoeding,
  reiskostenvergoeding en eventuele vergoeding voor diensten (diensten kunnen apart worden doorgegeven)
 • Contracturen per week: het bij het maandsalaris horend aantal uren dat de werknemer per week werkzaam is
 • Standaard werkweek: het aantal uren per week dat bij de werkgever als fulltime geldt

Berekening pensioengrondslag

 • Franchise: € 17.545 * contracturen per week / standaard werkweek (deze factor is maximaal 1)
 • Pensioengrondslag: 12 * maandsalaris * 1,08 -/- franchise
   

  NB1: bij werkgevers die de Cao Gezondheidscentra toepassen, wordt de pensioengrondslag anders berekend.

  NB2: het maximale fulltime jaarsalaris waarover in Nederland pensioen mag worden opgebouwd, bedraagt in 2024 € 137.800.

Pensioenpremie (op jaarbasis)

 • Pensioenpremie werkgever: 18,96% van de pensioengrondslag
 • Pensioenpremie werknemer:
  - inclusief partnerpensioen: 9,48% van de pensioengrondslag
  - exclusief partnerpensioen: 8,63% van de pensioengrondslag

Vergeet niet bovenstaand bedrag door twaalf te delen als u het bedrag per maand wilt weten!