Verhogen en verlagen van uw pensioen

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de financiële positie van PMA. Deze wordt beïnvloed door het volgende:

  • Mensen worden steeds ouder. We moeten de pensioenen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder.
  • De resultaten van beleggingen kunnen mee- of tegenvallen.

Verhogen van uw pensioen

PMA probeert elk jaar uw pensioen te verhogen. U heeft geen recht op een verhoging. De afgelopen jaren zijn de pensioenen niet verhoogd. Een verhoging (indexatie) is alleen mogelijk als er voldoende reserves zijn. Op dit moment is dat niet het geval. Om de financiële positie te verbeteren heeft het fonds een herstelplan opgesteld. Een belangrijke maatregel in het herstelplan is dat we de pensioenen niet verhogen tot er weer genoeg reserves zijn. Er is een zeer kleine kans dat uw pensioen de komende jaren wordt verhoogd. 

Lees meer over het indexatiebeleid van PMA

Verlagen van uw pensioen

Als PMA langere tijd niet genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, kan het zijn dat het pensioenfonds moet besluiten de pensioenen te verlagen.

PMA heeft de pensioenen nog nooit verlaagd. Het bestuur van het pensioenfonds doet er alles aan om te voorkomen dat de pensioenen in de toekomst moeten worden verlaagd. In de toekomst is een verlaging echter niet uitgesloten.

Het verlagen van de pensioenen is een uiterste maatregel: dit gebeurt pas als alle andere maatregelen al zijn genomen of niet (meer) bruikbaar zijn.