U krijgt een eenmalige uitkering van PMA

Krijgt u van ons een nabetaling of eenmalig een uitkering? Dan kan dat gevolgen hebben voor de belasting of toeslagen die u ontvangt.  

Financiële gevolgen van een eenmalige uitkering of nabetaling

Een eenmalige uitkering geldt als extra inkomen. We leggen uit wat extra inkomen kan betekenen voor de belasting die u moet betalen en toeslagen die u mogelijk ontvangt. 

Krijgt u huurtoeslag?
Deze toeslag kan lager worden of zelfs stoppen als uw inkomen in een jaar hoger is. Wilt u niet dat de nabetaling meetelt bij de berekening van uw huurtoeslag? Dien dan een ‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ in bij de Belastingdienst. U geeft het bedrag van uw eenmalige uitkering of nabetaling op als ‘bijzonder inkomen’. U kunt een verzoek tot 5 jaar ná het jaar waar het verzoek over gaat indienen. Heeft u bijvoorbeeld in 2021 een eenmalige uitkering of nabetaling ontvangen en heeft u daardoor geen of minder huurtoeslag gekregen? Dan heeft u nog tot 1 januari 2026 tijd om uw verzoek in te dienen.  

Krijgt u een andere toeslag of een uitkering van de overheid?
Dan kan deze toeslag of uitkering door het extra inkomen lager worden of stoppen. Mogelijk moet u ook een deel terugbetalen.   

Inkomstenbelasting
De nabetaling telt mee bij de berekening van de belasting die u moet betalen in een jaar. 

Meer informatie over de belasting die u moet betalen en het ‘verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ leest u op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl