Hoe staat PMA ervoor?

U ziet hier een compact overzicht van de financiële situatie. Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij u naar het jaarverslag.

De dekkingsgraad van PMA

  • 110,2%

    De actuele dekkingsgraad van PMA steeg van 109,8% eind mei naar 110,2% eind juni 2024

  • 107,4%

    De beleidsdekkingsgraad steeg van 106,9% eind mei naar 107,4% eind juni 2024

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen de waarde van het vermogen en de waarde van de toekomstige uitkeringen. Pensioenfondsen hanteren een zogenaamde beleidsdekkingsgraad. Deze wordt bepaald door het gemiddelde te nemen over de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld in kas om de pensioenen te kunnen betalen. 

De dekkingsgraad van PMA is eind 2023 beneden de 110%, de dekkingsgraad waarmee PMA de pensioenen mag indexeren. Omdat de dekkingsgraad van PMA lager is, hebben we helaas geen mogelijkheid gehad begin 2024 om de pensioenen te verhogen.

 

Overbruggingsplan PMA

In voorbereiding op een nieuwe pensioenregeling op basis van de Wet toekomst pensioenen (Wtp), heeft PMA ervoor gekozen gebruik te maken van het transitie-FTK. Dit zijn speciale financiële regels die PMA volgt om de periode tot 1 januari 2026 te overbruggen. Onder het transitie-FTK moet jaarlijks een overbruggingsplan worden opgesteld. Dit overbruggingsplan vervangt het herstelplan dat PMA de afgelopen jaren heeft moeten opstellen en indienen bij DNB.

In het overbruggingsplan wordt aangetoond dat op het voorgenomen invaarmoment (1 januari 2026) de actuele dekkingsgraad van het fonds minimaal gelijk is aan de invaardekkingsgraad. De invaardekkingsgraad is gesteld op 102% in het Overbruggingsplan 2023. Dit percentage kan echter nog wijzigen in de toekomst.

Klik voor meer informatie over het het transitie-ftk.

Dekkingsgraad 2024

 

 

Maand Actuele dekkingsgraad Beleids- dekkingsgraad
Juni 110,2% 107,4%
Mei 109,8% 106,9%
April 107,9% 106,4%
Maart 106,5% 105,9%
Februari 106,6% 106,6%
Januari  104,9% 105,4%
December 2023 104,2% 105,1%