Inleg voor uw pensioen

U legt samen met uw werkgever geld in voor alle onderdelen van uw pensioenpakket.

Uw werkgever betaalt 2/3 van de inleg

Uw werkgever houdt het resterende deel in op uw salaris. De inleg gebruiken we voor alle onderdelen van het pensioenpakket, dus ook het nabestaandenpensioen, het tijdelijk extra pensioen voor uw partner als hij of zij geen Anw-uitkering krijgt en WGA-hiaat (de aanvulling op de uitkering van UWV als u arbeidsongeschikt wordt).

De inleg in 2024 is 9,48% van uw pensioengrondslag. De werkgever betaalt in 2024 18,96% van de pensioengrondslag. Uw eigen inleg houdt uw werkgever in op uw brutosalaris. 

Wilt u weten hoe uw werkgever de premie berekend? Dat kan met de volgende rekentool.

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het deel van uw salaris dat meetelt voor uw pensioen. Uw pensioengrondslag is 12,96 (12 maanden plus vakantiegeld) keer uw maandsalaris minus de franchise. De franchise is het deel van uw salaris dat niet meetelt voor de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW krijgt. De franchise bedraagt vanaf 1 januari 2024 bij een fulltime dienstverband € 17.454.

Parttimers hebben een lagere franchise, afhankelijk van het parttimepercentage. Werknemers met een fulltime salaris boven de € 137.800 per jaar (grens in 2024), bouwen over het deel daarboven geen pensioen op bij PMA. Het salaris daarboven maakt dus geen deel uit van de pensioengrondslag.