Een veilige kopie maken van uw identiteitsbewijs

Met de app KopieID kunt u in een kopie van uw identiteitsbewijs de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN, de pasfoto of handtekening). Dit is afhankelijk van de organisatie en het doel van de kopie. 

Ook zet u met de app een watermerk in de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel en de datum van de kopie. Het watermerk kunt u ook toevoegen als u niets heeft doorgestreept. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen. 

Het is ook mogelijk om de bewerkte kopie (waarbij er dus gegevens zijn doorgestreept) veilig op te slaan. Op die manier is het mogelijk om een kopie te hergebruiken. 

Komt de kopie ooit in handen van fraudeurs? Dan is het dankzij de KopieID-app moeilijker om ermee te frauderen.

KopieID-app downloaden

U kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.