U gaat een periode met verlof

Afhankelijk van de soort verlof blijft u wel of niet pensioen opbouwen. Lees verder hoe dit werkt. 

Tijdens onbetaald verlof stopt de opbouw van uw pensioen. U en uw werkgever betalen ook geen premie. Als u gedeeltelijk blijft werken, bouwt u over de uren dat u werkt wel gewoon pensioen op.

Heeft u minder dan 18 maanden onbetaald verlof? Dan loopt de verzekering voor het nabestaandenpensioen door. Mocht u komen te overlijden, dan krijgt uw partner een uitkering die is berekend alsof u tot uw 67e partnerpensioen zou hebben opgebouwd.  Ook de WGA-hiaatverzekering loopt door. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op de WGA-uitkering van de overheid. 

Als partner heeft u wettelijk recht op een week betaald geboorteverlof. In de Cao die voor u geldt kunnen meer dagen afgesproken zijn. U heeft daarnaast recht op 5 weken ‘aanvullend geboorteverlof’. Dit is onbetaald verlof. UWV betaalt tijdens het onbetaalde verlof 70% van het loon door. De uren die u minder gaat werken, tellen niet mee voor de opbouw van uw pensioen. 

Op vrijwillige basis pensioen opbouwen