Er komt een nieuwe regeling

Er zijn nieuwe regels voor pensioen. Dat betekent ook een nieuwe regeling bij PMA. 

 

Waarom zijn er nieuwe regels voor pensioen?

De overheid, vakbonden en pensioenfondsen vonden dat de regels voor pensioen niet meer pasten bij deze tijd. Binnen de huidige regeling bouwen jongeren naar verhouding weinig pensioen op gezien het geld dat zij inleggen. Dat levert een relatief laag pensioen op als zij na verloop van tijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij een pensioenfonds. Verder kunnen pensioenfondsen met de regeling die zij nu nog hebben de pensioenen minder snel verhogen.

Wat wordt anders en wat blijft hetzelfde?

Wat gaat er veranderen met de nieuwe regels voor pensioen?

 • U bouwt een kapitaal op voor uw pensioen
 • Naarmate u ouder wordt, beleggen we het geld minder risicovol 
 • Op het moment dat u met pensioen gaat wordt het kapitaal omgezet in een pensioen
 • Uw pensioen gaat eerder omhoog als het economisch gezien meezit
 • Uw pensioen gaat eerder omlaag als het tegenzit
 • U ziet duidelijker hoeveel u en uw werkgever maandelijks in uw pensioen stoppen. En hoe snel uw pensioen groeit. Hoeveel u uiteindelijk krijgt, hangt af van de beleggingsresultaten

Dit blijft zoals nu

 • U betaalt samen met uw werkgever voor uw pensioen
 • U bepaalt zelf wanneer u uw pensioen laat ingaan
 • Het geld voor uw pensioen wordt zorgvuldig belegd; het kan niet zomaar verdampen
 • Als u met pensioen gaat of al bent; u blijft uw leven lang pensioen ontvangen van PMA
 • Vanaf uw AOW-leeftijd blijft u AOW van de overheid ontvangen
 • De mee- en tegenvallers blijft u met elkaar delen. Bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of bij eerder overlijden
 • Op dit moment verandert er nog niets, op 1 januari 2026 maakt PMA de overstap

Meer achtergrond

In 2019 is er een Pensioenakkoord gesloten tussen kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties. Dit akkoord is uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) dat in december 2022 door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wtp.

De wet bevat een aantal nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels moet ook de regeling bij PMA veranderen. Sociale partners (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in onze sector) maken afspraken over de nieuwe regeling en over de invoering ervan.   

​In het nieuwe pensioenstelsel bouwt u een kapitaal op voor uw pensioen. U zet dit kapitaal om in een pensioen als u met pensioen gaat. Met de nieuwe regels wordt duidelijker wat u inlegt voor uw pensioen en wat het oplevert.

Ook gaan de pensioenen meer meebewegen met de economie. Pensioenvermogens gaan eerder omhoog als het goed gaat en eerder omlaag als het economisch gezien tegenzit. Een buffer (solidariteitsreserve) zorgt ervoor dat pensioenuitkeringen stabiel blijven.

Meer weten​?

 

Tijdlijn

In onderstaande tijdlijn geven wij de belangrijkste stappen voor u weer. De tijdlijn is nog aan verandering onderhevig maar geeft in grove lijnen weer wat de planning is met de huidige kennis. We houden de tijdlijn voor u bij zodat u weet wanneer u wat kunt verwachten.

 1. 1 juli 2023

  De Wet toekomst pensioenen is van kracht geworden

   

  2023-2024

  Sociale partners werken de nieuwe pensioenregeling van PMA uit en beschrijven hoe ze deze in willen voeren

 2. 2024 - 2025

  PMA werkt de afspraken over de nieuwe pensioenregeling uit

 3. Tweede helft 2025

  U ontvangt vanaf de tweede helft van 2025 een eerste voorbeeldberekening om een indruk te krijgen van wat de nieuwe pensioenregeling betekent voor een voorbeeldpersoon die past bij uw situatie. Deze berekening bevat nog niet uw persoonlijke cijfers

  Tegen eind 2025

  Tegen het eind van 2025 ontvangt u een voorlopige berekening van uw verwachte pensioenvermogen en andere pensioenbedragen vanaf 1 januari 2026. De berekeningen zijn nog niet helemaal zeker, maar we kunnen dan wel een goede inschatting maken

 4. 1 januari 2026

  Het streven is om op 1 januari 2026 de nieuwe regeling bij PMA in te laten gaan

   

  In de eerste helft van 2026

  U ontvangt de definitieve berekeningen van uw pensioenvermogen en andere pensioenbedragen. U kunt dat ook altijd in MijnPMA bekijken

 5. 1 januari 2028

  Alle pensioenfondsen zijn klaar voor de nieuwe regels voor pensioen