Als u arbeidsongeschikt bent, zijn er bij PMA twee zaken voor u geregeld:

  1. u blijft (premievrij) pensioen opbouwen
  2. u bent verzekerd voor het WGA-hiaat. Dat is van belang als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en er niet in slaagt 'naar vermogen' te blijven werken.

1. U blijft (premievrij) pensioen opbouwen

Als u arbeidsongeschikt raakt, blijft u pensioen opbouwen gebaseerd op uw ´oude´ salaris. Zolang uw salaris door uw werkgever wordt doorbetaald (doorgaans tijdens de eerste twee ziektejaren), blijft u gewoon premie betalen. Daarna hoeft u (tenzij u nog deels aan het werk bent) geen premie meer te betalen. Wij krijgen niet altijd bericht van UWV als iemand arbeidsongeschikt wordt. U helpt ons als u ons zo snel mogelijk laat weten als u arbeidsongeschikt bent verklaard of uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert. Wij kunnen dan op tijd alles voor u regelen. Stuur ook een kopie van de WIA-beschikking mee.

Bent u langer geleden arbeidsongeschikt geworden terwijl u pensioen opbouwde bij PMA, en is PMA hier niet van op de hoogte? Laat het ons dan ook weten. Mogelijk krijgt u dan met terugwerkende kracht extra pensioen.

Meer weten?

Bij arbeidsongeschiktheid zijn er twee periodes te onderscheiden:
1. de eerste ziektejaren: uw salaris wordt door uw werkgever (gedeeltelijk) doorbetaald.
2. In principe wordt u na 104 weken ziekte geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard en ontvangt u een WIA-uitkering.

De eerste ziektejaren ontvangt u salaris van uw werkgever. De pensioenopbouw loopt in deze periode gewoon door en is gebaseerd op 100% van uw oorspronkelijke salaris (ook als u na verloop van tijd minder krijgt uitbetaald). Ook de premie blijft gebaseerd op uw salaris voor u ziek werd.

Als u arbeidsongeschikt wordt verklaard en een WIA-uitkering ontvangt, gaat de opbouw van uw pensioen door. Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid hoeft u geen pensioenpremie meer te betalen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt u voor dat deel vrijgesteld van premiebetaling. Uitgangspunt voor de hoogte van het pensioen dat u opbouwt is het salaris dat u verdiende voor u ziek werd.

Als u weer wordt goedgekeurd en terugkomt bij uw oude werkgever, gaat de opbouw van uw pensioen op de oude voet verder. Ook de premie wordt weer op de gebruikelijke manier betaald. Keert u weer terug in het arbeidsproces, maar u gaat niet werken bij een werkgever die is aangesloten bij PMA? Dan stopt de opbouw van uw pensioen. Dit geldt ook als u weer wordt goedgekeurd en werkloos wordt.

2. Aanvulling op de WIA-uitkering

De WIA probeert met financiële prikkels gedeeltelijk arbeidsongeschikten zoveel mogelijk aan het werk te houden. Dat betekent dat wie niet ‘naar vermogen' werkt, met een aanzienlijke terugval in inkomen te maken kan krijgen. Om dat te voorkomen bent u bij PMA verzekerd voor het zogeheten WGA-hiaat (de WGA is een onderdeel van de WIA).

Meer weten?

Als u tussen 35% en 80% (dus gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u terecht in de WGA: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Dat gebeurt ook als u tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent. U ontvangt dan eerst een periode een loongerelateerde uitkering van 70% van uw laatste salaris (de duur van deze uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden).

Als deze uitkering afloopt, kijkt UWV hoeveel u op dat moment verdient. Verdient u minder dan de helft van wat u volgens het UWV nog zou kunnen verdienen? Dan daalt uw arbeidsongeschiktheidsuitkering tot een percentage van het minimumloon. De uitkering heet dan ‘vervolguitkering’. De Cao-partijen in de apotheekbranche vinden deze achteruitgang voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die 'te weinig verdienen' ongewenst. Daarom is er via PMA een verzekering afgesloten die de achteruitgang compenseert: de WGA-hiaatverzekering. Deze verzekering vult de vervolguitkering aan tot 70% van het verschil tussen uw laatstverdiende salaris en uw resterende verdiencapaciteit.

Voor alle duidelijkheid: als u volledig arbeidsongeschikt raakt, krijgt u niet te maken met de WGA-hiaatverzekering. Volledig arbeidsongeschikten (minstens 80% arbeidsongeschikt) vallen niet onder de WGA, maar krijgen een zogeheten IVA-uitkering. Deze bedraagt 75% van het laatste salaris en wordt niet na een bepaalde periode verlaagd. Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard, krijgt géén uitkering. Ook in dat geval is de WGA-hiaatverzekering niet van toepassing.

Het laatstverdiende salaris is voor de WIA overigens gemaximeerd tot het zogeheten maximale dagloon. Verdient u meer, dan is het meerdere noch via de WIA, noch via PMA verzekerd.