Tijdens onbetaald verlof stopt de opbouw van uw pensioen. U en uw werkgever betalen ook geen premie. Als u gedeeltelijk blijft werken, bouwt u over de uren dat u werkt wel gewoon pensioen op.

Heeft u minder dan 18 maanden onbetaald verlof? Dan lopen de overlijdensrisicoverzekering (het nabestaandenpensioen op risicobasis) en de WGA-hiaatverzekering (deze verzekering zorgt voor een aanvulling op de WIA-uitkering van de overheid) door.

Als partner heeft u wettelijk recht op een week betaald geboorteverlof. In de Cao die voor u geldt kunnen meer dagen afgesproken zijn. U heeft daarnaast recht op 5 weken ‘aanvullend geboorteverlof’. Dit is onbetaald verlof. Het UWV betaalt tijdens het onbetaalde verlof 70% van het loon door. Over de uren die u minder gaat werken, bouwt u geen pensioen op. Specifiek in de Cao Apotheken is afgesproken dat bij kinderen geboren vanaf 1 juli 2022 de wettelijke uitkering wordt aangevuld tot 100% en dat de pensioenopbouw doorloopt.

U kunt ervoor kiezen om tijdens alle vormen van onbetaald verlof (dus ook aanvullend geboorteverlof) uw pensioenopbouw toch gewoon door te laten lopen. U betaalt dan zelf de volledige pensioenpremie – dus het werknemersdeel én het werkgeversdeel. In de praktijk betekent dit dat u drie keer zoveel premie betaalt. Het effect van geen of minder pensioen opbouwen tijdens een periode van onbetaald verlof is meestal beperkt.