Bij PMA bouwt u niet alleen voor uzelf pensioen op. Er is ook nabestaandenpensioen: een uitkering voor uw partner en kinderen als u overlijdt.

Als u getrouwd bent of geregistreerd partners (voor PMA is dat hetzelfde), is uw partner direct verzekerd. Wij krijgen de gegevens van uw partner automatisch door omdat we zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen. Dit geldt echter niet als u in het buitenland woont, dan moet u wijzigingen met betrekking tot uw partner zelf aan ons doorgeven.

Als u ongehuwd samenwoont, is het anders. Dan moet u uw partner aanmelden bij PMA. Doet u dat niet, dan is er geen recht op partnerpensioen! U moet bij de aanmelding aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u en uw partner moeten beiden ongehuwd zijn;
  • u en uw partner mogen geen familie in de rechte lijn zijn (ouder-kind mag niet, broer-zus mag wel);
  • u woonde al met uw partner samen voordat u uw PMA-pensioen volledig heeft laten ingaan;
  • u beschikt over een door de notaris opgesteld samenlevingscontract waarin is opgenomen dat u een gezamenlijke huishouding voert, tenzij u al ten minste vijf jaar samenwoont op één adres en een gezamenlijke huishouding voert.

Voor het wezenpensioen voor uw kinderen maakt het geen verschil of u getrouwd bent of samenwoont.

Hoe meld ik mijn partner aan als ik samenwoon?

U meldt uw partner bij PMA aan door de 'Verklaring Samenwonen' in te vullen. U hoeft geen samenlevingscontract mee te sturen. PMA controleert alleen in geval van uw overlijden of aan alle voorwaarden is voldaan. Is dat niet het geval, dan komt uw partner niet in aanmerking voor een uitkering. Daarom doet u er goed aan zo snel mogelijk te regelen dat u over de benodigde papieren beschikt. Samenwonenden zijn dan ook automatisch verzekerd voor het Anw-hiaat.