Verandert u van baan? De hoogte van het pensioen dat u heeft opgebouwd bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

U krijgt een andere werkgever die ook is aangesloten bij PMA

In dat geval blijft u gewoon pensioen opbouwen bij PMA.

U krijgt een andere werkgever die niet is aangesloten bij PMA

Is het pensioen € 2 bruto per jaar of lager? Dan vervalt het pensioen. Dat is wettelijk zo bepaald.

Is het pensioen dat u bij PMA heeft opgebouwd een zogeheten 'klein pensioen' (minder dan ca. € 500 bruto per jaar)? Dan draagt PMA uw pensioen automatisch over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wordt het pensioen niet automatisch overgedragen? Dan beslist u zelf of u het pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen meenemen, dan vraagt u waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder (en dus niet bij PMA). Kiest u niet voor waardeoverdracht, dan blijft uw pensioen bij PMA staan. U beslist vervolgens zelf wanneer u het pensioen van PMA laat ingaan.

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van het verschil tussen beide pensioenregelingen en van de financiële situatie van uw huidige en nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren.

Vrijwillig pensioen opbouwen bij PMA

Als door ontslag uw deelname aan de pensioenregeling van PMA wordt beëindigd, kunt u onder bepaalde voorwaarden op vrijwillige basis pensioen opbouwen bij PMA. U betaalt dan zelf de volledige premie, dus inclusief het werkgeversdeel.

Meer weten?

Voor het vrijwillig opbouwen van pensioen gelden de volgende voorwaarden:

1.  U heeft direct voorafgaand aan de datum waarop u uit dienst bent gegaan minimaal drie jaar pensioen opgebouwd bij PMA.
2.  U meldt binnen vijftien maanden nadat u uit dienst bent gegaan dat u vrijwillig pensioen op wilt bouwen.
3.  U neemt niet deel aan een andere pensioenregeling.
4.  U bouwt minimaal drie maanden vrijwillig pensioen op en maximaal drie jaar.

U betaalt zelf de volledige premie. Dus ook het werkgeversdeel. De hoogte van het pensioen dat u op vrijwillige basis opbouwt, is gebaseerd op het salaris dat u verdiende voor u uit dienst ging. Uw pensioen wordt op dezelfde manier verhoogd en verlaagd als bij degenen die op de standaardmanier pensioen opbouwen. Na uw bericht dat u vrijwillig pensioen op wilt bouwen, ontvangt u een verklaring. U ondertekent deze verklaring en stuurt de verklaring terug naar PMA. De datum waarop uw vrijwillige opbouw begint, sluit direct aan op de datum waarop u uit dienst ging. U bouwt dus met terugwerkende kracht pensioen op.