Er valt veel te kiezen als u met pensioen gaat. Met deze keuzes kunt u uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke wensen.

Wilt u zien wat een keuze voor de hoogte van uw pensioen betekent? Dat kan heel makkelijk door in te loggen en naar de pensioenplanner te gaan. U kunt ook altijd bellen met een pensioenspecialist van PMA: 070 - 311 01 55.

Kies het moment waarop u met pensioen wilt

U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat. Op zijn vroegst kan dit vanaf uw 55e. Uiterlijk gaat uw pensioen in op uw 67e. Laat u uw pensioen meer dan vijf jaar ingaan vóór uw AOW ontvangt? Dan moet u van de Belastingdienst ook daadwerkelijk stoppen met werken.

Hoe eerder u uw pensioen laat ingaan, hoe lager uw maandelijkse uitkering is.

Met de PMA-pensioenplanner kunt u heel eenvoudig zien hoeveel pensioen u krijgt als u het pensioen op het door u gewenste moment laat ingaan.

Houdt u er rekening mee dat uw pensioen door de Belastingdienst als inkomen wordt gezien. Een eventuele uitkering of toeslag van de overheid kan door uw pensioen lager worden.

Partnerpensioen omzetten in extra pensioen voor uzelf

Als u met pensioen gaat, kunt u het partnerpensioen (het levenslange pensioen dat uw partner van PMA krijgt als u overlijdt) omzetten in extra pensioen voor uzelf. Deze keuze ligt voor de hand als u geen partner heeft.

Uw partner moet akkoord gaan met deze keuze. Wij hebben een gelegaliseerde handtekening van uw partner nodig. Hij of zij kan een handtekening tegen een kleine vergoeding laten legaliseren bij uw gemeente. Uw partner plaatst de handtekening dan in het bijzijn van een ambtenaar.

Een euro partnerpensioen levert 0,15 euro pensioen voor uzelf op (als u het laat ingaan op uw 67e

Let op: Het partnerpensioen waar een eventuele ex-partner recht op heeft, kunt u niet omzetten in extra pensioen voor uzelf.

Meer partnerpensioen in ruil voor minder pensioen voor uzelf

Standaard bedraagt het partnerpensioen dat u bij PMA opbouwt 70% van de opbouw van uw eigen pensioen. Als het partnerpensioen lager is (omdat u bijvoorbeeld heeft afgezien van de opbouw van partnerpensioen) kunt u pensioen voor uzelf omzetten in (extra) partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt dan 70% van uw eigen pensioen.

Voor elke euro die u van uw eigen pensioen inlevert, krijgt u € 6,66 aan partnerpensioen terug (als u uw pensioen laat ingaan op uw 67e) .

Tijdelijk extra pensioen tot uw AOW ingaat

Gaat u met pensioen vóór u AOW ontvangt? Dan kunt u de periode tot u AOW krijgt overbruggen met extra pensioen. U betaalt dit tijdelijke extra pensioen zelf: uw 'gewone' pensioen wordt iets lager.

U ontvangt het extra pensioen tot de eerste van de maand volgend op de maand waarin u AOW krijgt. We gaan uit van de AOW-ingangsdatum die voor u geldt op het moment dat u met pensioen gaat. Is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend als u uw pensioen aanvraagt? Dan geldt de minimale AOW-leeftijd, zoals die geldt bij ingang van het tijdelijk pensioen. De hoogte van het tijdelijk pensioen kiest u, binnen bepaalde grenzen, zelf.

De PMA-pensioenregeling biedt nog meer mogelijkheden om uw pensioen op te hogen. Zie daarvoor de volgende keuze: Eerst meer, later minder pensioen.

Eerst meer, later minder pensioen

U kunt de eerste 10 jaar na uw pensionering wat meer pensioen te krijgen, en daarna wat minder. Deze keuze heeft alleen gevolgen voor de hoogte van uw eigen pensioen. Het partnerpensioen verandert er niet door.

U kunt kiezen uit twee varianten (percentages in 2020):

  • de eerste tien jaar 114,3% van uw pensioen en daarna 85,8%
  • de eerste tien jaar 106,7% van uw pensioen en daarna 93,4%.


De gedachte erachter is dat veel mensen in de eerste pensioenjaren wat meer financiële armslag willen, terwijl ze op hogere leeftijd juist wat minder nodig hebben. U kunt deze keuzemogelijkheid gebruiken om pensioen ‘naar voren' te halen als u wilt stoppen met werken voordat u AOW krijgt (ook mogelijk in combinatie met de vorige keuze: tijdelijk extra pensioen tot uw AOW ingaat).

Deeltijdpensioen

U kunt in de PMA-pensioenregeling met deeltijdpensioen. U blijft dan voor een bepaald percentage doorwerken, voor het overige deel neemt u pensioen op. U kunt, binnen bepaalde grenzen, zelf het bedrag kiezen dat u jaarlijks aan deeltijdpensioen uitgekeerd wilt krijgen (het minimum ligt rond de € 500 bruto per jaar). Wilt u het deeltijdpensioen meer dan vijf jaar laten ingaan vóór u AOW krijgt? Dan moet u van de Belastingdienst uw bestaande dienstverband beëindigen voor tenminste het percentage dat u met deeltijdpensioen gaat (en voor dat deel ook niet elders gaan werken).

Als u eenmaal voor een bepaalde deeltijdpensioenuitkering heeft gekozen, dan kunt u die later niet meer veranderen. U kunt wel op ieder moment stoppen met deeltijdpensioen en overgaan op volledig pensioen.