Binnen de pensioenregeling van PMA heeft u verschillende keuzes als u uw pensioen aanvraagt. Een belangrijke keuze is het moment waarop u uw pensioen laat ingaan.

Wilt u zien wat een keuze voor de hoogte van uw pensioen betekent? Dat kan heel makkelijk door in te loggen en naar de pensioenplanner te gaan. U kunt ook altijd bellen met een pensioenspecialist van PMA: 070 - 311 01 55.

Kies het moment waarop u met pensioen wilt

U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat. Op zijn vroegst kan dit vanaf uw 55e. Uiterlijk gaat uw pensioen in op uw 67e. Laat u uw pensioen meer dan tien jaar ingaan vóór uw AOW ontvangt? Dan moet u van de Belastingdienst ook daadwerkelijk stoppen met werken.

Hoe eerder u uw pensioen laat ingaan, hoe lager uw maandelijkse uitkering is.

Partnerpensioen omzetten in extra pensioen voor uzelf

Als u met pensioen gaat, kunt u het partnerpensioen (het levenslange pensioen dat uw partner van PMA krijgt als u overlijdt) omzetten in extra pensioen voor uzelf. Deze keuze ligt voor de hand als u geen partner heeft.

Uw partner moet akkoord gaan met deze keuze. Wij hebben een gelegaliseerde handtekening van uw partner nodig. Hij of zij kan een handtekening tegen een kleine vergoeding laten legaliseren bij uw gemeente. Uw partner plaatst de handtekening dan in het bijzijn van een ambtenaar.

Een euro partnerpensioen levert 0,156 euro pensioen voor uzelf op (als u het laat ingaan op uw 67e

Let op: Het partnerpensioen waar een eventuele ex-partner recht op heeft, kunt u niet omzetten in extra pensioen voor uzelf.

Meer partnerpensioen in ruil voor minder pensioen voor uzelf

Standaard is het partnerpensioen dat u bij PMA opbouwt 70% van de opbouw van uw eigen pensioen. Als het partnerpensioen bij pensionering lager is, kunt u pensioen voor uzelf omzetten in (extra) partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt dan 70% van uw eigen pensioen.

Voor elke euro die u van uw eigen pensioen inlevert, krijgt u € 6,41 aan partnerpensioen terug (als u uw pensioen laat ingaan op uw 67e) .

Extra pensioen tot u AOW krijgt

Gaat u met pensioen vóór u AOW ontvangt? Dan kunt u de periode tot u AOW krijgt overbruggen met extra pensioen. U betaalt dit tijdelijke extra pensioen zelf: uw 'gewone' pensioen wordt iets lager.

U ontvangt het extra pensioen tot de eerste van de maand volgend op de maand waarin u AOW krijgt. We gaan uit van de AOW-ingangsdatum die voor u geldt op het moment dat u met pensioen gaat. De hoogte van het tijdelijk pensioen kiest u, binnen bepaalde grenzen, zelf.

Eerst meer, later minder pensioen

U kunt de eerste 10 jaar na uw pensionering wat meer pensioen te krijgen en daarna wat minder. Deze keuze heeft alleen gevolgen voor de hoogte van uw eigen pensioen. Het partnerpensioen verandert er niet door.

U kunt kiezen uit twee varianten (percentages in 2024):

  • de eerste tien jaar 114% van uw pensioen en daarna 85,5%
  • de eerste tien jaar 106,5% van uw pensioen en daarna 93,2%.

U kunt deze keuzemogelijkheid bijvoorbeeld gebruiken als u wilt stoppen met werken voordat u AOW krijgt. Deze keuze is mogelijk in combinatie met de keuze 'Extra pensioen tot u AOW krijgt'.

Deeltijdpensioen

U kunt eerst in deeltijd met pensioen gaan en daarna volledig met pensioen. Kiest u voor deeltijdpensioen, dan blijft u voor een bepaald percentage doorwerken. Voor het overige deel neemt u pensioen op. U kunt, binnen bepaalde grenzen, zelf het bedrag kiezen dat u jaarlijks aan deeltijdpensioen uitgekeerd wilt krijgen. Het minimum ligt rond de € 600 bruto per jaar.

Wilt u het deeltijdpensioen meer dan tien jaar laten ingaan vóór u AOW krijgt? Dan moet u van de Belastingdienst stoppen met werken voor tenminste het percentage dat u met deeltijdpensioen gaat (en voor dat deel ook niet elders gaan werken).

U kunt het deeltijdpensioen niet aanpassen. U kunt wel op ieder moment stoppen met deeltijdpensioen en uw pensioen volledig laten ingaan. ‚Äč