U wordt of bent arbeidsongeschikt

Het pensioenpakket bij PMA bevat twee onderdelen voor als u arbeidsongeschikt bent of wordt 

U blijft (premievrij) pensioen opbouwen

Als u 35% of meer arbeidsongeschikt wordt verklaard door UWV blijft u pensioen opbouwen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. PMA betaalt hiervoor de premie.  Het pensioen dat u opbouwt zonder dat u hiervoor premie hoeft te betalen heet 'premievrije pensioenopbouw' en is gebaseerd op uw arbeidsgegevens voordat u arbeidsongeschikt werd.

Werkt u nog gedeeltelijk dan betalen u en uw werkgever over dat deel gewoon pensioenpremie. 

De aanloop naar arbeidsongeschikt zijn 

1. Tot u arbeidsongeschikt wordt verklaard bent u 'ziek'. U ontvangt salaris en u bent in dienst. U bouwt op de normale wijze pensioen op, ook als u na verloop van tijd minder krijgt uitbetaald. De premie voor uw pensioen is gebaseerd op het salaris voor u ziek werd. 

2. In principe wordt u na 104 weken ziekte geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. U ontvangt dan een WIA-uitkering van UWV. 

Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid hoeft u geen premie voor uw pensioen meer te betalen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid betaalt u geen premie meer voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. 

Wordt u weer beter en komt u weer in dienst bij een werkgever die is aangesloten bij PMA? Dan gaat u weer verder met het opbouwen van pensioen zoals u deed voor u ziek werd. Gaat u aan de slag bij een werkgever die niet is aangesloten bij PMA? Dan stopt de opbouw van uw pensioen. Dit geldt ook als u weer wordt goedgekeurd en werkloos wordt.

Geef het aan ons door als u arbeidsongeschikt bent verklaard

PMA vult de WGA-uitkering aan

De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA. U krijgt deze uitkering als u tussen de 35% en 80% (dus gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent verklaard of als u tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent verklaard. 

U ontvangt eerst een periode een loongerelateerde uitkering van 70% van uw laatste salaris. Hoe lang u deze loongerelateerde uitkering ontvangt, hangt af van uw arbeidsverleden.

Stopt de loongerelateerde uitkering? Dan kijkt UWV hoeveel u op dat moment verdient. Verdient u minder dan de helft van wat u volgens UWV nog zou kunnen verdienen? Dan daalt de WGA-uitkering tot een percentage van het minimumloon. De uitkering heet dan ‘vervolguitkering’.

De Cao-partijen in de apotheekbranche vinden deze achteruitgang voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die 'te weinig verdienen' ongewenst. Daarom is er via PMA een verzekering afgesloten die de achteruitgang compenseert: de Wga-hiaatverzekering. Deze verzekering vult de vervolguitkering aan tot 70% van het verschil tussen uw salaris en uw resterende verdiencapaciteit.

Het salaris voor de WGA is gemaximeerd tot het 'maximale dagloon.' Verdient u meer dan dit dagloon? Dan telt het maximum dagloon als uw salaris.   

Bent u al langer arbeidsongeschikt? Let dan op