U overlijdt

Wat is er geregeld voor uw partner en kinderen als u overlijdt? 

Een uitkering aan uw partner

Uw partner ontvangt standaard een uitkering na uw overlijden, zo lang hij of zij leeft. Ontvangt uw partner nog geen AOW als u overlijdt? Dan kan uw partner van PMA een aanvulling krijgen op deze uitkering (Anw-hiaatpensioen).
Let op: woont u samen? Dan moet uw partner aangemeld zijn bij PMA en voldoen aan de voorwaarden.

Wij krijgen automatisch bericht als u overlijdt. Woont u in het buitenland? Dan moeten uw nabestaanden ons informeren. Wij krijgen dan niet automatisch bericht.

De hoogte van het partnerpensioen ziet u als u inlogt op MijnPMA. Het staat ook op het pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.

Een uitkering aan uw kinderen

Elk kind krijgt na uw overlijden een uitkering, tot het kind 21 jaar is. Studeert een kind, dan krijgt hij of zij ook nog daarna een uitkering. De uitkering stopt dan als uw kind stopt met studeren of 27 jaar wordt. 

Voor deze uitkering maakt het niet uit of u getrouwd bent of samenwoont. 

Bent u een nabestaande?