Uit elkaar gaan en de gevolgen voor uw pensioen

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, houdt uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u tot het moment van uit elkaar gaan heeft opgebouwd. Dat geldt ook als u ongehuwd samenwoonde en u uw partner bij PMA heeft aangemeld voor partnerpensioen.

U kunt bij uw scheiding afspreken dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt ook als u samenwoonde en een samenlevingsovereenkomst had, waarin uw ex-partner als begunstigde was opgenomen.

Uw ex-partner ontvangt iedere vijf jaar van PMA een pensioenoverzicht. Zij hebben geen toegang tot MijnPMA.

Het verdelen van uw pensioen

Het verdelen van het pensioen na een scheiding heet ‘verevening’. Als u geen afspraken maakt, heeft uw ex-partner recht op de helft van het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt in het echtscheidingsconvenant ook andere afspraken maken. Bespreek het onderwerp pensioen altijd met de advocaat als u het echtscheidingsconvenant laat opstellen. 

1. U kunt de verdeling onderling regelen

Dat kan door te zijner tijd daadwerkelijk een deel van uw pensioen aan uw partner over te maken, of door het pensioen in het echtscheidingsconvenant te verdelen.

2. U kunt PMA vragen het pensioen te verdelen

Uw partner kan zijn of haar deel van uw pensioen rechtstreeks door PMA uitbetaald krijgen. Daarbij kunnen u en uw partner kiezen tussen twee methoden:

  • Standaard blijft het deel van het pensioen dat uw ex-partner krijgt, gekoppeld aan uw pensioen: uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van uw pensioen uitgekeerd vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Deze vorm heet pensioenverevening.
  • U kunt er echter ook samen voor kiezen het deel van uw ex-partner los te koppelen van uw pensioen. Uw ex-partner bepaalt daarna zelf wanneer hij of zij het pensioen laat ingaan. Deze vorm heet conversie.


Voorwaarde voor de verdeling van uw pensioen door PMA is dat u of uw ex-partner die verdeling binnen twee jaar na uw scheidingsdatum aanvraagt bij PMA. Ook als u de verdeling niet binnen twee jaar aanvraagt, blijft uw ex-partner recht houden op een deel van uw pensioen. Het pensioenfonds is dan echter niet meer verplicht aan die verdeling mee te werken. Dat kan betekenen dat u en uw partner te zijner tijd zelf de verdeling moeten regelen.

Woont u samen en gaat u uit elkaar?

Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt en u gaat uit elkaar, dan krijgen we dat automatisch door via de gemeente. Als u samenwoont en u gaat uit elkaar dan krijgen we dat niet automatisch door. Geeft u dit aan ons door via het formulier afmelden partner samenwonen. U vindt dit formulier bij de downloads.