Wat als u uit dienst gaat?

Een aantal dingen veranderen als u stopt met het opbouwen van pensioen bij PMA

U gaat uit dienst bij uw huidige werkgever

Gaat u bij een werkgever werken die ook is aangesloten bij PMA? Dan blijft u gewoon pensioen opbouwen bij PMA. Komt u niet in dienst bij een werkgever die is aangesloten bij PMA? Dan stopt u met het opbouwen van pensioen bij PMA. Verder stopt de verzekering van het Anw-hiaat en het WGA-hiaat.

Het pensioen dat u heeft opgebouwd blijft staan bij PMA, tenzij het een 'klein pensioen' is  (minder dan ca. € 500 bruto per jaar). PMA draagt kleine pensioenen automatisch over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Lukt dat niet of heeft u geen nieuwe werkgever? Dan blijft uw pensioen bij PMA staan. 

Denk na over waardeoverdracht

Heeft u een nieuwe werkgever met een eigen regeling? Dan kunt u het pensioen dat u bij PMA heeft opgebouwd overhevelen. Dit heet 'waardeoverdracht'. U vraagt waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder (en dus niet bij PMA). Kiest u niet voor waardeoverdracht, dan blijft uw pensioen bij PMA staan. 

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van het verschil tussen beide pensioenregelingen en van de financiële situatie van uw huidige en nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. In sommige situaties is waardeoverdracht (tijdelijk) niet mogelijk. 

Vrijwillig pensioen opbouwen bij PMA

U kunt onder voorwaarden op vrijwillige basis pensioen blijven opbouwen bij PMA. U betaalt dan zelf de volledige premie, dus inclusief het werkgeversdeel.

De hoogte van het pensioen dat u op vrijwillige basis opbouwt, is gebaseerd op het salaris dat u verdiende voor u uit dienst ging. Uw pensioen wordt op dezelfde manier verhoogd en verlaagd als bij degenen die op de standaardmanier pensioen opbouwen. 

Dit zijn de voorwaarden om vrijwillig pensioen op te mogen bouwen:

  1. U heeft direct voorafgaand aan het moment waarop u uit dienst gaat minstens drie jaar pensioen opgebouwd bij PMA (dus zonder onderbreking). 
  2. U neemt niet deel aan een andere pensioenregeling.
  3. U bouwt minimaal drie maanden vrijwillig pensioen op en maximaal drie jaar.

Zo bouwt u pensioen op nadat u uit dienst bent gegaan

  1. U laat ons binnen 15 maanden nadat u uit dienst bent gegaan weten dat u op vrijwillige basis pensioen wilt opbouwen. Dat kan schriftelijk of via de e-mail. 

  2. U ontvangt van ons een verklaring dat u zelf uw pensioen opbouwt. 

  3. U ondertekent deze verklaring en stuurt de verklaring terug naar PMA.

  4. U bouwt pensioen op zonder onderbreking. Dus met terugwerkende kracht vanaf het moment dat u uit dienst ging.