Wat is er voor uw partner geregeld?

Mocht u komen te overlijden, dan is er een uitkering voor uw partner. 

Een uitkering voor uw partner en kinderen

Bij PMA bouwt u niet alleen voor uzelf pensioen op. Er is ook nabestaandenpensioen: een uitkering voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Gaat u trouwen of kiest u voor geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij automatisch bericht van de gemeente. Dit geldt niet als u in het buitenland woont. Geef dan uw partner aan ons door.

Als u samenwoont

Woont u samen, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen en het ANW-hiaatpensioen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u en uw partner moeten ongehuwd zijn
  • u en uw partner mogen geen familie in de rechte lijn zijn (ouder-kind mag niet, broer-zus mag wel)
  • u bent nog niet met pensioen als u uw partner aanmeldt
  • u heeft een samenlevingscontract dat is opgesteld bij de notaris, waarin staat u een gezamenlijke huishouden heeft. Woont u al 5 jaar of langer samen? Dan is deze overeenkomst niet nodig. 
  • U heeft uw partner aangemeld bij PMA. 

Voor het wezenpensioen voor uw kinderen maakt het niet uit of u getrouwd bent of samenwoont.

Meld uw partner aan als u samenwoont

  1. Vul de Verklaring Samenwonen in. U vindt deze verklaring bij 'downloads'. 

  2. Mocht u komen te overlijden, dan gaat PMA na of u een samenlevingsovereenkomst had. Uw partner hoeft deze overeenkomst pas na uw overlijden te laten zien.