Is uw pensioen niet goed berekend?

Dan gaan we dat natuurlijk rechtzetten.
Neem contact met ons op, dan kijken we samen wat er niet klopt. 

Direct contact opnemen

Fout in een aanspraak

Klopt het bedrag dat u op een overzicht ziet staan of in de planner niet? Neem dan contact met ons op. Een pensioen dat we nog niet uitbetalen, noemen we 'een aanspraak'. Een fout in een aanspraak herstellen we altijd. Was de aanspraak door de fout te hoog berekend? Dan stellen we die naar beneden bij. En was de aanspraak te laag, dan corrigeren we die natuurlijk ook. Uw aanspraak gaat dan omhoog.  

Bent u het oneens met de aanpak van PMA?

Laat het ons weten. We kijken dan samen of we eruit komen. Lukt dat niet? Dan kunt u een klacht indienen via de klachtenpagina.