Transitie-FTK

Overbruggingsplan PMA 2024

In voorbereiding op een nieuwe pensioenregeling op basis van de Wet toekomst pensioenen (Wtp), heeft PMA ervoor gekozen gebruik te maken van het transitie-FTK. Dit zijn speciale financiële regels die PMA volgt om de periode tot 1 januari 2026 te overbruggen. Onder het transitie-FTK moet jaarlijks een overbruggingsplan worden opgesteld. In 2023 heeft PMA voor de eerste keer een overbruggingsplan bij toezichthouder DNB ingediend en in juni 2024 heeft PMA het plan 2024 ingediend.

In het overbruggingsplan wordt aangetoond dat op het voorgenomen overgangsmoment (1 januari 2026) de actuele dekkingsgraad van het fonds naar verwachting minimaal gelijk is aan de invaardekkingsgraad. De invaardekkingsgraad is gesteld op 98% in het overbruggingsplan 2024. Dit percentage kan echter nog wijzigen in de toekomst.

Transitie-FTK

PMA bereidt de nieuwe pensioenregeling op basis van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) voor. Dat gebeurt in overleg met de sociale partners, werknemers en werkgevers. We willen de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026 laten ingaan. In de nieuwe regeling bouwt u een kapitaal op voor uw pensioen. U zit dit kapitaal om in een pensioen als u met pensioen gaat. Het kapitaal bestaat uit de premies die u en uw werkgever hebben betaald, plus het geld dat is verdiend met beleggingen.

Tot die tijd heeft PMA te maken met een overgangsperiode. Tijdens deze periode heeft PMA ervoor gekozen gebruik te maken van het transitie-FTK. Dit zijn speciale financiële regels die PMA volgt om de periode tot 1 januari 2026 te overbruggen. FTK staat voor Financieel Toetsingskader. Pensioenfondsen die kiezen voor het transitie-FTK mogen gebruik maken van speciale rekenregels.

Waarom gebruikt PMA het transitie-FTK?

Het is belangrijk voor PMA om het transitie-FTK te gebruiken. Hierdoor wordt voorkomen dat de pensioenen mogelijk verlaagd moeten worden. Dit helpt mensen die nu al pensioen ontvangen, maar ook degenen die nog pensioen opbouwen of eerder pensioen bij PMA hebben opgebouwd. Die zekerheid vindt het bestuur van PMA erg belangrijk in deze tijd.

PMA weet nog niet hoe de financiële situatie zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Op dit moment gaat het echter de goede kant op met PMA, eind 2023 was onze dekkingsgraad 104,2%, terwijl deze eind 2022 nog 100,5% was. PMA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de overgang naar de nieuwe pensioenregeling zo soepel mogelijk verloopt.

Wat zijn de effecten van het transitie-FTK?

De concrete effecten van het transitie-FTK voor deelnemers van PMA (zowel voor mensen die pensioen opbouwen als voor mensen die in het verleden pensioen hebben opgebouwd maar nog niet met pensioen zijn, als voor mensen die al met pensioen zijn) zijn:

  • geen korting van het pensioen per 1 januari 2024
  • situatie per 1 januari 2025 weten we nog niet, maar gegeven actuele dekkingsgraad en de dekkingsgraad die we op basis van het overbruggingsplan minimaal op 1 januari 2026 moeten hebben,  is de kans op korting per 1 januari 2025 niet heel groot
  • waarschijnlijk geen verhoging van het pensioen in aanloop naar de transitiedatum. U kunt hier meer lezen over het indexatiebeleid van PMA.
  • kortom: stabiliteit in de uitkering in aanloop naar de transitiedatum

U kunt uw zienswijze over het gebruik van het translatie-FTK delen met De Nederlandsche Bank en met PMA.