De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen de waarde van het vermogen en de waarde van de toekomstige uitkeringen. Pensioenfondsen hanteren een zogenaamde beleidsdekkingsgraad. Deze wordt bepaald door het gemiddelde te nemen over de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen.

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 100,4% eind januari 2023 naar 104,2% eind februari 2023. De beleidsdekkingsgraad per eind februari 2023 is eveneens gestegen en bedraagt 99,6%.

De dekkingsgraad van PMA is beneden de 105%, de dekkingsgraad waarmee fondsen tijdelijk de mogelijkheid kregen geboden om pensioenen te indexeren. Omdat de dekkingsgraad van PMA lager is, hebben we helaas geen mogelijkheid om de pensioenen te verhogen.

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
Dec '21 99.5 96.1 120.9
Jan '22 96.4 96.5 120.6
Feb '22 96.6 96.8 120.6
Mrt '22 99.2 97.2 120.6
Apr '22 99.9 97.4 121.6
Mei '22 100.0 97.8 121.6
Juni '22 97.3 97.8 121.6
Juli '22 95.5 97.8 123.2
Aug '22 99.9 97.9 123.2
Sept'22 99 98.2 123.2
Okt'22 100.2 98.4 124
Nov '22 98.6 98.5 124
Dec '22 100.48 98.6 124
Jan '23 100.48 98.6 124
Feb '23 104.2 99.6 124

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
Dec '21 99.5 96.1 120.9
Jan '22 96.4 96.5 120.6
Feb '22 96.6 96.8 120.6
Mrt '22 99.2 97.2 120.6
Apr '22 99.9 97.4 121.6
Mei '22 100.0 97.8 121.6
Juni '22 97.3 97.8 121.6
Juli '22 95.5 97.8 123.2
Aug '22 99.9 97.9 123.2
Sept'22 99 98.2 123.2
Okt'22 100.2 98.4 124
Nov '22 98.6 98.5 124
Dec '22 100.48 98.6 124
Jan '23 100.48 98.6 124
Feb '23 104.2 99.6 124