De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen de waarde van het vermogen en de waarde van de toekomstige uitkeringen. Pensioenfondsen hanteren een zogenaamde beleidsdekkingsgraad. Deze wordt bepaald door het gemiddelde te nemen over de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen.

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 110% eind september 2023 naar 108,3% eind oktober 2023. De beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2023 is gestegen en bedraagt 104%.

De dekkingsgraad van PMA was eind 2022 beneden de 105%, de dekkingsgraad waarmee fondsen tijdelijk de mogelijkheid kregen geboden om pensioenen te indexeren. Omdat de dekkingsgraad van PMA lager was, hadden we helaas geen mogelijkheid om de pensioenen te verhogen.

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
Aug '22 99.9 97.9 123.2
Sept'22 99.2 98.2 123.2
Okt'22 100.2 98.4 124
Nov '22 98.8 98.5 124
Dec '22 100.5 98.6 124
Jan '23 100.4 98.6 124
Feb '23 104.2 99.6 124
Mrt '23 101.8 99.8 124
Apr '23 103 100.05 124
Mei '23 103.5 100.3 124
Juni '23 104 100.9 124.7
Juli '23 107.2 101.9 124.7
Aug '23 106.5 102.4 124.7
Sep '23 110 103.3 124.7
Okt '23 108.3 104 124.7

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
Aug '22 99.9 97.9 123.2
Sept'22 99.2 98.2 123.2
Okt'22 100.2 98.4 124
Nov '22 98.8 98.5 124
Dec '22 100.5 98.6 124
Jan '23 100.4 98.6 124
Feb '23 104.2 99.6 124
Mrt '23 101.8 99.8 124
Apr '23 103 100.05 124
Mei '23 103.5 100.3 124
Juni '23 104 100.9 124.7
Juli '23 107.2 101.9 124.7
Aug '23 106.5 102.4 124.7
Sep '23 110 103.3 124.7
Okt '23 108.3 104 124.7