De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen de waarde van het vermogen en de waarde van de toekomstige uitkeringen. Pensioenfondsen hanteren een zogenaamde beleidsdekkingsgraad. Deze wordt bepaald door het gemiddelde te nemen over de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen.

Door de impact van het coronavirus op de economie, zijn de beurzen gedaald en is ook de rente nog verder gedaald. Deze twee ontwikkelingen zorgden in maart voor een forse daling van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is gestegen van 87,8% eind april 2020 naar 87,9% eind mei 2020. De beleidsdekkingsgraad per eind mei 2020 bedraagt 93,1%.

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
Apr '19 101.2 101.5 120.2
Mei '19 98.0 101.2 120.2
Jun '19 97.2 100.8 120.0
Jul '19 96.0 100.2 120.0
Aug '19 92.3 99.3 120.0
Sep '19 94.1 98.5 119.1
Okt '19 95.4 98.0 119.1
Nov '19 96.1 97.5 119.1
Dec '19 98.3 97.5 120.0
Jan '20 96.0 97.2 120.0
Feb '20 91.7 96.4 120.0
Mrt '20 84.7 95.1 120.0
Apr '20 87.8 94.0 120.0
Mei '20 87.9 93.1 120.0

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
Apr '19 101.2 101.5 120.2
Mei '19 98.0 101.2 120.2
Jun '19 97.2 100.8 120.0
Jul '19 96.0 100.2 120.0
Aug '19 92.3 99.3 120.0
Sep '19 94.1 98.5 119.1
Okt '19 95.4 98.0 119.1
Nov '19 96.1 97.5 119.1
Dec '19 98.3 97.5 120.0
Jan '20 96.0 97.2 120.0
Feb '20 91.7 96.4 120.0
Mrt '20 84.7 95.1 120.0
Apr '20 87.8 94.0 120.0
Mei '20 87.9 93.1 120.0