De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen de waarde van het vermogen en de waarde van de toekomstige uitkeringen. Pensioenfondsen hanteren een zogenaamde beleidsdekkingsgraad. Deze wordt bepaald door het gemiddelde te nemen over de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen.

De beleidsdekkingsgraad per eind december 2019 bedraagt 97,5%. De actuele dekkingsgraad is gestegen van 96,1% eind november 2019 naar 98,2% eind december 2019.

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
Nov '18 101.8 102.9 121.5
Dec '18 98.4 102.5 120.6
Jan '19 99.9 102.0 120.6
Feb '19 101.5 101.8 120.6
Mrt '19 100.1 101.7 120.2
Apr '19 101.2 101.5 120.2
Mei '19 98.0 101.2 120.2
Jun '19 97.2 100.8 120.0
Jul '19 96.0 100.2 120.0
Aug '19 92.3 99.3 120.0
Sep '19 94.1 98.5 119.1
Okt '19 95.4 98.0 119.1
Nov '19 96.1 97.5 119.1
Dec '19 98.2 97.5 119.1

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
Nov '18 101.8 102.9 121.5
Dec '18 98.4 102.5 120.6
Jan '19 99.9 102.0 120.6
Feb '19 101.5 101.8 120.6
Mrt '19 100.1 101.7 120.2
Apr '19 101.2 101.5 120.2
Mei '19 98.0 101.2 120.2
Jun '19 97.2 100.8 120.0
Jul '19 96.0 100.2 120.0
Aug '19 92.3 99.3 120.0
Sep '19 94.1 98.5 119.1
Okt '19 95.4 98.0 119.1
Nov '19 96.1 97.5 119.1
Dec '19 98.2 97.5 119.1