De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen de waarde van het vermogen en de waarde van de toekomstige uitkeringen. Pensioenfondsen hanteren een zogenaamde beleidsdekkingsgraad. Deze wordt bepaald door het gemiddelde te nemen over de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen.

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 99% eind september 2022 naar 100,2% eind oktober 2022. De beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2022 is gestegen en bedraagt 98,4%.

De dekkingsgraad van PMA is beneden de 105%, de dekkingsgraad waarmee fondsen tijdelijk de mogelijkheid kregen geboden om pensioenen te indexeren. Omdat de dekkingsgraad van PMA lager is, hebben we helaas geen mogelijkheid om de pensioenen te verhogen. 

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
Aug '21 97.3 93.7 119.7
Sep '21 96.4 94.3 119.7
Okt '21 97.9 95.1 120.9
Nov '21 97.1 95.5 120.9
Dec '21 99.5 96.1 120.9
Jan '22 96.4 96.5 120.6
Feb '22 96.6 96.8 120.6
Mrt '22 99.2 97.2 120.6
Apr '22 99.9 97.4 121.6
Mei '22 100.0 97.8 121.6
Juni '22 97.3 97.8 121.6
Juli '22 95.5 97.8 123.2
Augustus '22 99.9 97.9 123.2
September '22 99 98.2 123.2
Oktober '22 100.2 98.4 124

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad
Aug '21 97.3 93.7 119.7
Sep '21 96.4 94.3 119.7
Okt '21 97.9 95.1 120.9
Nov '21 97.1 95.5 120.9
Dec '21 99.5 96.1 120.9
Jan '22 96.4 96.5 120.6
Feb '22 96.6 96.8 120.6
Mrt '22 99.2 97.2 120.6
Apr '22 99.9 97.4 121.6
Mei '22 100.0 97.8 121.6
Juni '22 97.3 97.8 121.6
Juli '22 95.5 97.8 123.2
Augustus '22 99.9 97.9 123.2
September '22 99 98.2 123.2
Oktober '22 100.2 98.4 124