Het vernieuwde pensioenstelsel

Wat verandert er voor u?

Als het goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. En ook voor mensen die vaak van werkgever wisselen, werken de huidige pensioenregels niet goed. Daarom is het nodig het pensioenstelsel te veranderen. Tegelijkertijd behouden we in het vernieuwde pensioenstelsel de goede dingen, zoals het samen dragen van risico’s.

Veel blijft hetzelfde

Het lijkt soms of het hele pensioenstelsel verandert, maar veel blijft gewoon hetzelfde. De AOW (pensioen van de overheid) en het ouderdomspensioen (pensioen dat u via uw werkgever) opbouwt blijven bestaan. U blijft deze ontvangen bij uw pensionering, zolang u leeft. En als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, dan ontvangt uw (ex)partner vanaf dat moment een nabestaandenpensioen.

Wat gaat u ervan merken?

• U ziet duidelijker hoeveel u en uw werkgever maandelijks in uw pensioen stoppen en hoe snel dit bedrag groeit. Hoeveel u uiteindelijk krijgt, hangt af van de beleggingsresultaten en de rente vanaf het moment dat u met pensioen gaat of bent 

• Uw pensioen beweegt: het gaat omhoog als het goed gaat met de economie. Maar het gaat ook omlaag als het economisch tegenzit. Er komen regels om te voorkomen dat pensioenen te hard dalen.

Wanneer gaat er iets voor u veranderen?

Bouwt u nu via uw werkgever pensioen bij PMA op of krijgt u al pensioen van ons? Dan verandert er de komende jaren voor u nog niets. Het is de bedoeling dat alle pensioenfondsen uiterlijk 1 januari 2027 overgaan naar het vernieuwde stelsel. PMA is van plan op 1 januari 2026 volgens de vernieuwde regels te gaan werken.

Meer informatie

Als er nieuws is, dan informeren we u daarover op deze plek, via onze social media en in onze nieuwsbrief Apotheek en Pensioen. Wilt u meer weten? Hieronder vindt u meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel. Ook kunt u kijken op 'Ons nieuwe pensioen.nl', een speciale site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die volledig in het teken staat van nieuws en informatie over het vernieuwde pensioenstelsel.

Wat is het vernieuwde pensioenstelsel?

Het vernieuwde pensioenstelsel gaat -zoals het er nu naar uitziet- uiterlijk op 1 januari 2027 in. PMA wil op 1 januari 2026 over zijn. Alle pensioenfondsen stappen over naar de vernieuwde regels voor pensioen. Waarom komt er een vernieuwd pensioenstelsel? En hoe ziet dat er straks uit? Op deze pagina geven we antwoord op die vragen.

Waarom een vernieuwd pensioenstelsel?

De overheid, vakbonden en pensioenfondsen zien dat de regels die er nu zijn niet meer goed passen bij deze tijd. Het is met die regels bijvoorbeeld heel lastig de pensioenen te verhogen. Ook passen ze niet meer bij deze moderne tijd waarin mensen vaker van baan veranderen. Het vernieuwde stelsel betekent niet dat alles gaat veranderen. Veel regels blijven hetzelfde: we blijven samen pensioen opbouwen en risico’s delen. Als u met pensioen gaat, blijft u uw leven lang pensioen ontvangen. U bouwt automatisch pensioen op door samen met uw werkgever premie te betalen.

Hoe ziet het vernieuwde pensioenstelsel er straks uit?

Op dit moment worden de regels verder uitgewerkt. Wat we al weten is dit: 
•    Pensioen gaat meebewegen met de beurzen. Gaat het goed met de economie, dan merkt u dit eerder in uw pensioenpot of uitkering. Gaat het minder goed, dan ziet u dat ook terug in uw pensioenpot of pensioenuitkering. 
•    Pensioen wordt transparanter. U krijgt straks een eigen pensioenpot waarin u beter kunt zien hoeveel u op dat moment opbouwt en hoe hoog uw pensioenuitkering dan naar verwachting is.

Wat betekent het vernieuwde stelsel voor mij? 

U krijgt straks een pensioen dat meer meebeweegt met de economie. Daarnaast kunt u zelf precies zien hoe het pensioenfonds het doet, hoeveel u opbouwt en hoeveel u straks naar verwachting krijgt. U krijgt een persoonlijke pensioenpot waar u meer over te zeggen krijgt. Veel regels moet de overheid nog verder uitwerken. Zodra daarover duidelijkheid is, kunnen we u meer vertellen over de details.

3 vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel 

  • Waarom komen er vernieuwde regels voor pensioen?

De overheid, vakbonden en pensioenfondsen zien dat de regels die er nu zijn niet meer goed passen bij deze tijd. Het is met die regels bijvoorbeeld heel lastig de pensioenen te verhogen. Ook passen ze niet meer bij deze moderne tijd waarin mensen vaak van baan veranderen. De vernieuwde regels betekenen niet dat alles gaat veranderen. Veel regels blijven hetzelfde: we blijven samen pensioen opbouwen en risico’s delen. Als u met pensioen gaat, blijft u uw leven lang pensioen ontvangen. U bouwt automatisch pensioen op door samen met uw werkgever premie te betalen.

  • Hoe ziet het vernieuwde pensioenstelsel er straks uit?

Op dit moment worden de regels verder uitgewerkt. Wat we al weten is dit: 

•    Pensioen gaat meebewegen met de beurzen. Gaat het goed met de economie, dan merkt u dit eerder in uw pensioenpot of uitkering. Gaat het minder goed, dan ziet u dat ook terug in uw pensioenpot of pensioenuitkering. 
•    Pensioen wordt transparanter. U krijgt straks een eigen pensioenpot waarin u beter kunt zien hoeveel u op dat moment opbouwt en hoe hoog uw pensioenuitkering naar verwachting dan is. 
•    Maar veel blijft ook hetzelfde. In het nieuwe stelsel blijven we risico’s met elkaar delen. Ook in het nieuwe stelsel krijgt u uw leven lang pensioen.

  • Wat betekent het vernieuwde stelsel voor mij? 

U krijgt straks een pensioen dat meer gaat meebewegen met de economie. Daarnaast ziet u vaker dan nu hoe het pensioenfonds het doet, hoeveel u opbouwt en hoeveel u straks naar verwachting krijgt. U krijgt een persoonlijke pensioenpot waar u meer over te zeggen krijgt. Veel regels moeten vakbonden, overheid en pensioenfondsen nog verder uitwerken. Zodra daarover meer duidelijkheid is, kunnen we u meer vertellen over de details.

Hoorrecht

Belanghebbenden die niet meer in de sector werkzaam zijn, zoals gepensioneerden en ex-deelnemers, kunnen meepraten als zij zich hebben verenigd. Voor deze verenigingen bestaat er namelijk een wettelijk hoorrecht. Dit betekent dat zij de mogelijkheid krijgen om mee te denken over de nieuwe pensioenregeling. 

Voorwaarden voor hoorrecht Een dergelijke vereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het hoorrecht:

  • De vereniging vertegenwoordigt minimaal 1.000 gepensioneerden of ex-deelnemers, of 10% van alle gepensioneerden of ex- deelnemers van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA).
  • De vereniging meldt zich vóór 1 januari 2024 aan bij PMA met de mededeling dat zij gebruik willen maken van het hoorrecht.
  • In de statuten van de vereniging staat dat zij de belangen van gepensioneerden en/of ex-deelnemers behartigt.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.

Aanmelden Als uw vereniging in aanmerking komt voor het hoorrecht, meldt u zich dan vóór 1 januari 2024 bij de manager pensioenen, de heer X.Koken. Dat kan via x.koken@pma-pensioenen.nl