Het vernieuwde pensioenstelsel

Waarom komt er een vernieuwd pensioenstelsel? En hoe ziet dat er straks uit? Op deze pagina geven we antwoord op deze vragen. De wetgeving rond het nieuwe pensioenstelsel is ingegaan. Veel pensioenfondsen stappen over naar de vernieuwde regels voor pensioen. Pensioenfondsen kunnen uiterlijk 1 januair 2028 overgaan naar het nieuwe stelsel. PMA wil op 1 januari 2026 over zijn. 

Waarom een vernieuwd pensioenstelsel?

De overheid, werkgevers, vakbonden en pensioenfondsen zien dat de huidige regels niet meer goed passen bij deze tijd. Het is met de huidige regels bijvoorbeeld heel lastig de pensioenen te verhogen. Ook passen ze niet meer bij deze moderne tijd waarin mensen vaker van baan veranderen. Het vernieuwde stelsel betekent niet dat alles gaat veranderen. Veel regels blijven hetzelfde: we blijven samen pensioen opbouwen en risico’s delen. Als u met pensioen gaat, blijft u uw leven lang pensioen ontvangen. U bouwt automatisch pensioen op door samen met uw werkgever premie te betalen.

Wat gaat u ervan merken?

• U ziet straks duidelijker hoeveel u en uw werkgever maandelijks in uw pensioen stoppen en hoe snel uw pensioenvermogen groeit. Hoeveel u uiteindelijk krijgt, hangt af van de beleggingsresultaten en de rente vanaf het moment dat u met pensioen gaat of bent 

• Uw pensioen beweegt straks: het gaat omhoog als het goed gaat met de economie. Maar het gaat ook omlaag als het economisch tegenzit en daardoor de financiële markten en beurzen worden geraakt.  Er komt een buffer (solidariteitsreserve) om te voorkomen dat pensioenuitkeringen hard dalen. Als u ouder wordt of al met pensioen bent, zorgen we door met minder risico te beleggen dat pensioenen zo stabiel als mogelijk blijven.

Veel blijft hetzelfde

Het lijkt soms of het hele pensioenstelsel verandert, maar veel blijft gewoon hetzelfde. De AOW (pensioen van de overheid) en het ouderdomspensioen (pensioen dat u via uw werkgever) opbouwt blijven bestaan. U blijft deze ontvangen bij uw pensionering, zolang u leeft. En als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, dan ontvangt uw (ex)partner vanaf dat moment een nabestaandenpensioen.

Wat betekent de solidaire regeling in het nieuwe stelsel?

In het nieuwe stelsel gaan we over naar een premieregeling. In deze regeling legt u samen met uw werkgever premie in en bouwt u een pensioenvermogen op. U ziet dus wat u ingelegd heeft en wat uw pensioenvermogen is. Als u met pensioen gaat, wordt dit vermogen omgezet in een levenslange uitkering. De nieuwe premieregeling is nog steeds een solidaire regeling en heet daarom voluit een solidaire premieregeling. In deze regeling delen we nog steeds samen de risico’s en wordt er collectief belegd. Op deze manier vangen we samen grote schommelingen in de pensioenen op het als het economisch slechter gaat en worden de kosten laag gehouden.  

Hoe wordt er belegd in het nieuwe pensioenstelsel?

In de solidaire regeling worden alle pensioenvermogens net als nu collectief belegd. Er is geen individueel beleggingsprofiel. Wel gaan we beleggen per leeftijdsgroep. Voor jongeren nemen we meer risico dan voor (bijna) gepensioneerden. We houden regelmatig onderzoek onder de deelnemers en gepensioneerden. Zo toetsen we hoeveel risico zij willen nemen met hun pensioen.

Wanneer hoor ik wat het voor de hoogte van mijn eigen pensioen betekent?

Wat de nieuwe regels voor de hoogte van úw pensioen betekenen, is voorlopig nog niet te zeggen. Dit hangt niet alleen af van de keuzes die de sociale partners inmiddels hebben gemaakt. Het is ook afhankelijk van de financiële situatie op het moment dat we overstappen. Een precieze berekening per deelnemer kunnen we dus pas maken als we de regels voor pensioen invoeren. Iets voor de overstap ontvangt u wel al een voorlopige inschatting.

Hoe wordt voorkomen dat mijn pensioen daalt als het economisch slecht gaat?

Omdat pensioenen gaan meebewegen met de economie, zijn dalingen nooit helemaal te voorkomen. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot zijn als u (bijna) met pensioen bent. Bijvoorbeeld door minder risicovol te beleggen naarmate u ouder wordt. Jongeren hebben namelijk meer tijd om tegenvallers in beleggingen op te vangen. Ook kunnen we pensioenuitkeringen stabiel houden met een buffer voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we in slechte tijden een daling van het pensioen kunnen opvangen of verzachten.

Waar vind ik meer informatie?

Als er nieuws is, dan informeren we u daarover op deze plek, via onze social media en in onze nieuwsbrief Apotheek en Pensioen. Wilt u meer weten? Hieronder vindt u meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel. Ook kunt u kijken op 'Ons nieuwe pensioen.nl', een speciale site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die volledig in het teken staat van nieuws en informatie over het vernieuwde pensioenstelsel.

Binnen nu en vijf jaar wil ik met pensioen. Wat betekent de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor mij?  

Het maakt voor de pensioenkeuzes geen verschil of u met pensioen gaat in de huidige regeling of in de nieuwe. U houdt dezelfde pensioenkeuzes die er nu ook al zijn.