Naast uw eigen pensioen heeft u bij PMA ook een pensioen opgebouwd voor uw nabestaanden, voor het geval u zou overlijden. Dit is een belangrijke voorziening.

Als u komt te overlijden, ontvangt uw partner vanaf dat moment levenslang een partnerpensioen. Als u kinderen heeft jonger dan 21 jaar (of  27 jaar als ze studeren) is er voor hen wezenpensioen.

Het nabestaandenpensioen gaat direct in na uw overlijden. Ook als u ongehuwd samenwoont, is er voor uw partner mogelijk partnerpensioen. Uw partner moet daarvoor wel aangemeld zijn bij PMA.

Belangrijk om te weten is dat er alleen partnerpensioen is voor een partner met wie u al samenwoonde of getrouwd was voordat uw PMA-pensioen volledig inging. Gaat u daarna nog trouwen of samenwonen, dan is er voor uw nieuwe partner geen partnerpensioen bij PMA.

Heeft u uw partnerpensioen bij pensionering omgezet in extra pensioen voor uzelf, dan is er voor uw partner uiteraard geen partnerpensioen.

De hoogte van het partnerpensioen kunt u vinden op MijnPMA. U vindt het ook terug op het uitkeringsoverzicht dat u in januari van ons krijgt.