Als u overlijdt ontvangt uw partner levenslang een uitkering, tenzij u het partnerpensioen heeft omgezet bij pensionering, Voor uw eventuele kinderen is er een wezenpensioen (tot 21 jaar of 27 jaar zolang zij studeren).

Het nabestaandenpensioen gaat direct in na uw overlijden. Ook als u ongehuwd samenwoont, is er voor uw partner mogelijk partnerpensioen. Uw partner moet daarvoor wel aangemeld zijn bij PMA.

Belangrijk om te weten is dat er alleen een partnerpensioen is voor een partner met wie u al samenwoonde of getrouwd was voordat uw PMA-pensioen volledig inging. Trouwt u na uw pensionering of gaat u dan pas samenwonen, dan is er voor uw nieuwe partner geen partnerpensioen bij PMA.

De hoogte van het partnerpensioen ziet u als u inlogt op deze website. Het staat ook op het pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.