Gepubliceerd op 04 januari 2024

Premie en franchise 2024

De pensioenpremie wijzigt niet in 2024. De franchise stijgt wel. Dat komt doordat de wettelijk minimaal te hanteren franchise is gestegen naar €17.545.

Het wettelijk maximum pensioengevend salaris bedraagt per 1 januari 2024 €137.800.

Het opbouwpercentage blijft per 1 januari 1,76% van de pensioengrondslag. Dit is het fiscaal maximale opbouwpercentage.

De pensioenpremie voor de werknemer is:

- inclusief partnerpensioen: 9,48% van de pensioengrondslag

- exclusief partnerpensioen: 8,63% van de pensioengrondslag

De pensioenpremie voor de werkgever is 18,96% van de pensioengrondslag