Gepubliceerd op 18 januari 2024

PMA is verhuisd

PMA verhuist naar een andere locatie in Den Haag. Vanaf 13 november zijn we gehuisvest op de Schenkkade 50 te Den Haag. Het postadres blijft Postbus 97851, 2509 GH Den Haag.

Ook ons telefoonnummer 070 - 311 01 55 blijft ongewijzigd.