Gepubliceerd op 26 juni 2024

Jaarverslag 2023 verschenen

Het jaarverslag 2023 is verschenen. Enkele highlights uit het verslag;

  • 2023 was in financieel opzicht een positief jaar. Het resultaat in 2023 is € 111 miljoen positief (2022: 34 miljoen positief). Het resultaat komt vooral uit de goede beleggingsopbrengsten in 2023.
  • Beleggingsrendement 2023 9,5%
  • Actuele dekkingsgraad eind 2023 104,2%
  • Beleidsdekkingsgraad eind 2023 105%

Lees hier het PMA jaarverslag 2023