Veelgestelde vragen

Algemeen

Nee, dat hoeft niet. Op basis van de per 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming is het verplicht dat een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst afsluiten. De uitwisseling van persoonsgegevens tussen werkgever en PMA betreft echter een uitwisseling tussen twee verwerkingsverantwoordelijken. Daarom is er geen verwerkersovereenkomst nodig.

Ja, aanmelden bij PMA is verplicht voor alle openbare apotheken in Nederland. Elk jaar vragen wij werkgevers om akkoord te geven op de actuele stand van het werknemersbestand. In uw geval verklaart u jaarlijks dat u geen werknemers in dienst heeft.

Keuzes

De Pensioenwet biedt beperkte mogelijkheden om bedrijven op vrijwillige basis te laten deelnemen aan de pensioenregeling van PMA. Het kan bijvoorbeeld niet als u verplicht bent om deel te nemen aan een andere pensioenregeling. Verder geldt dat vrijwillige aansluiting alleen mogelijk is indien:

 • de loonontwikkeling van het bedrijf tenminste gelijk is aan die van de Cao Apotheken en het bedrijf deelneemt in de sociale fondsen van de bedrijfstak, of
 • er sprake is van een groepsverhouding tussen het bedrijf en een reeds verplicht aangesloten organisatie, of
 • er sprake is van voortzetting van de deelname die beëindigd is wegens het niet langer van toepassing zijn van de verplichtstelling.

Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact met ons opnemen.

Gegevens aanleveren

Het is verplicht om iedereen die in een openbare apotheek werkzaam is, ongeacht leeftijd of functie, bij PMA aan te melden, met uitzondering van:

 1. kortdurende dienstverband: Als u met een werknemer overeenkomt dat het dienstverband twee maanden of korter zal duren, dan dient u dit kenbaar te maken aan PMA. Over deze periode van het dienstverband worden dan géén premies in rekening gebracht. Is de werknemer na twee maanden nog in dienst, dan bent u alsnog de premies over deze twee maanden verschuldigd.
 2. geen arbeidsovereenkomst: Uitzendkrachten en werknemers met een stageovereenkomst hoeven niet aangemeld te worden bij PMA. Het uitgangspunt is dat werknemers een arbeidsovereenkomst hebben.
 3. gediplomeerd apothekers: Zij vallen niet onder de regeling van PMA, maar onder een andere pensioenregeling, namelijk die van het beroepspensioenfonds Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA): www.spoa.nl.
 4. werknemers van 67 jaar of ouder.

Ook een werknemer die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering moet dus worden aangemeld. De werknemer wordt dan geen deelnemer aan de pensioenregeling, maar is verplicht mee te doen aan een spaarregeling voor gemoedsbezwaarden.

Veranderen de gegevens van één van uw medewerkers? Bijvoorbeeld omdat een medewerker minder of meer gaat werken? Geef de wijziging dan door via het werkgeversportaal van PMA.
Heeft u aan PMA gemeld dat u met een administratiekantoor werkt, dan krijgen wij de mutaties via uw administratiekantoor door. Gebeurt dat niet, dan kunt u het beste contact opnemen met uw administratiekantoor.

 

 1. Moet ik de vakantietoeslag doorgeven via het werkgeversportaal?
  Nee, u geeft alleen het ‘normale’ bruto maandsalaris aan ons door. Wij voegen bij het berekenen van de pensioengrondslag 8% vakantietoeslag toe.
   
 2. Ik heb een verschil tussen de pensioenpremie op de factuur en de pensioenpremie die mijn salarispakket berekent. Hoe kan dat?
  Mogelijk komt dat doordat u de pensioenpremie berekent over het bruto maandsalaris plus de werkelijke vakantietoeslag. De werkelijke vakantietoeslag wordt echter ook berekend over loonbestanddelen die niet pensioengevend zijn, zoals de werkgeversbijdrage voor levensloop. In uw salarispakket zult u dus onze berekening moeten gebruiken voor de pensioengrondslag, namelijk: 12 x bruto maandsalaris (fulltime maximum in 2019: € 8.302) x 1,08 -/- franchise x parttimegraad
   
 3. Wat betekent het voor het doorgeven van extra uren/salaris (invaluren/diensten)?
  Ook hiervoor geldt dat u het extra salaris blijft doorgeven zoals u altijd heeft gedaan, dus zonder toevoeging van vakantietoeslag. Bij de berekening van de pensioengrondslag voor extra uren/salaris wordt door ons ook automatisch 8% vakantietoeslag toegevoegd:
  extra salaris x 1,08 -/- extra uren x franchise per uur (fulltime franchise gedeeld door 52 x de standaard werkweek)
  Voor meer informatie: https://www.pma-pensioenen.nl/werkgevers/wat-doe-ik-bij/diensten/

Contact

We raden u aan eerst contact op te nemen met PMA en aan te geven waarover u niet tevreden bent. Vaak komen we er samen uit. U kunt bellen of het formulier op de contactpagina invullen. Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Dan kunt u een officiële klacht indienen. U leest in het klachtenreglement welke stappen u dan doorloopt.