Heeft uw werknemer diensten gedraaid, dan tellen deze alleen mee voor de pensioenopbouw indien ze worden uitbetaald. Dus niet indien de werknemer de diensten compenseert in vrije tijd.

Volgens onderstaande formule kunnen premies worden berekend voor een werknemer die naast het vaste contract extra uren uitbetaald krijgt (bijvoorbeeld voor diensten). De formule geldt ongeacht de periode en ongeacht het aantal contracturen van de werknemer. Het maakt dus niet uit of er per week, per vier weken of per maand wordt betaald, en of de werknemer naast de extra uren een vast contract heeft voor bijvoorbeeld 36 uur per week.

Extra uren: het totaal van de extra uren over de betreffende periode.
Extra salaris: het bruto salaris voor de extra uren, exclusief vakantietoeslag en werkgeversbijdrage levensloop.
De franchise wordt op uurbasis berekend door de fulltime franchise te delen door 52 maal het aantal uur bij een fulltime werkweek.

De berekening van de pensioenpremie bij een fulltime werkweek van 36 uur gaat als volgt (geldt per 1-4-2019):

  • Pensioengrondslag: extra salaris * 1,08 -/- extra uren * 7,4156
  • Pensioenpremie (werkgeversgedeelte): 16,30% van de pensioengrondslag
  • Pensioenpremie (werknemersgedeelte) incl. partnerpensioen: 8,15% van de pensioengrondslag
  • Pensioenpremie (werknemersgedeelte) excl. partnerpensioen: 7,45% van de pensioengrondslag

Voorbeeld


Een werknemer heeft in een bepaalde periode 47 uur gewerkt met een salaris van 700 euro. De berekening wordt als volgt:
Pensioengrondslag: € 700 * 1,08 -/- 47 * 7,4156 = € 756 - € 348,53 = € 407,47
De bij de werknemer in te houden pensioenpremie wordt dan: 8,15% van € 407,47 = € 33,21