Heeft uw werknemer diensten gedraaid? Dan tellen deze diensten alleen mee voor de opbouw van pensioen als u ze uitbetaalt. Als ze worden gecompenseerd met vrije tijd, tellen de uren niet mee. 

Volgens onderstaande formule berekent u de premie voor een werknemer die naast het vaste contract extra uren uitbetaald krijgt. Het maakt niet uit of u per week, per vier weken of per maand betaalt en hoeveel uren de werknemer vast werkt per week.

Extra uren: het totaal van de extra uren over de betreffende periode.
Extra salaris: het bruto salaris voor de extra uren, exclusief vakantietoeslag en werkgeversbijdrage levensloop.
De franchise wordt op uurbasis berekend door de fulltime franchise te delen door 52 maal het aantal uur bij een fulltime werkweek.

De berekening van de pensioenpremie bij een fulltime werkweek van 36 uur gaat als volgt (bedragen en percentages gelden vanaf 1-1-2020):

  • Pensioengrondslag: extra salaris * 1,08 -/- extra uren * 7,568
  • Pensioenpremie (werkgeversgedeelte): 17,64% van de pensioengrondslag
  • Pensioenpremie (werknemersgedeelte) incl. partnerpensioen: 8,82% van de pensioengrondslag
  • Pensioenpremie (werknemersgedeelte) excl. partnerpensioen: 8,03% van de pensioengrondslag

Voorbeeld


Een werknemer heeft in een bepaalde periode 47 uur gewerkt, met een salaris van 700 euro. De berekening wordt als volgt:
Pensioengrondslag: € 700 * 1,08 -/- 47 * 7,568 = € 756 - € 355,70 = € 400,30
De bij de werknemer in te houden pensioenpremie wordt dan: 8,82% van € 400,30 = € 35,31