Het beleggingsbeleid van PMA

PMA heeft momenteel een belegd vermogen van rond de 3,5 miljard euro. Dat geld is afkomstig uit de ingelegde pensioenpremies en het rendement dat in de loop van de jaren op de beleggingen is behaald. Het belegd vermogen is de kern van het pensioenfonds: het geld is nodig om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. 

PMA belegt de premies. Zou PMA alleen maar sparen, dan zou er onvoldoende geld zijn om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Daarnaast streeft PMA ernaar de pensioenen te verhogen. 

Het beleggen gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We laten het geld beleggen door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Die vermogensbeheerders worden aangestuurd door één externe partij die we de fiduciair manager noemen. Bij ons is dat Achmea Investment Management.

Het bestuur zet de kaders uit waarbinnen Achmea Investment Management en de vermogensbeheerders opereren. Deze kaders zijn gebaseerd op professionele studies (zogeheten ALM-studies) naar wat voor PMA de beste wijze van beleggen is. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenstelling van het deelnemersbestand (over hoe lang moet het vermogen uitbetaald worden in de vorm van pensioen) en naar de hoogte van de buffers van het pensioenfonds (hoeveel risico kan er gelopen worden?). PMA moet ook rekening houden met allerlei wettelijke regels en voorschriften. Een aantal toezichthouders (zoals de Nederlandsche Bank) ziet erop toe dat een pensioenfonds zich daaraan houdt. De zekerheid van de pensioenen staat voorop, maar binnen veilige marges moet er natuurlijk wel risico gelopen worden. Alleen dan is er voldoende rendement te verwachten.

Risicobeheersing

Een van de sleuteltermen in het beleggingsbeleid is risicobeheersing. PMA verdeelt het vermogen over verschillende beleggingscategorieën, en binnen die categorieën ook weer over een groot aantal beleggingen (bijvoorbeeld in verschillende landen en verschillende sectoren). Doel is door spreiding het risico te beperken en toch een goed rendement te kunnen halen. 

Bij beleggingsbeslissingen houdt PMA rekening met duurzaamheidsrisico's, daartoe passen we ESG-integratie toe. OP dit moment wordt ESG-integratie toegepast in de portefeuille bedrijfsobligaties, infrastructuur en vastgoed. Meer lezen over de duurzaamheidsrisico's waar PMA op stuurt kan hier

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Bij het beleggen houdt PMA rekening met mens en milieu. Twee thema's die centraal staan zijn 'klimaat' en 'gezondheid'. PMA streeft ernaar om bij de inrichting van de beleggingsportefeuilles zoveel mogelijk aan te sluiten bij de “Principles for Responsible Investments” van de Verenigde Naties.

Lees meer over de manier waarop PMA maatschappelijk verantwoord belegt.