PMA vindt het belangrijk bij beleggen rekening te houden met mens en milieu. PMA streeft naar een goed én verantwoord rendement.

Het beleid van PMA met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen staat vastgelegd in dit document.

Onze thema's

PMA let op veel verschillende factoren. Twee thema’s krijgen extra aandacht:

  • Klimaatverandering / vermindering CO2-uitstoot
  • Gezondheid / toegang tot goede en betaalbare medicijnen

We beleggen via mandaten

Een deel van de beleggingen doen we via mandaten. We geven een vermogensbeheerder dan een aantal richtlijnen mee. Binnen die richtlijnen kiest de vermogensbeheerder de beleggingen. Via zo’n mandaat kunnen we ook richtlijnen meegeven ten aanzien van duurzaamheid. De volgende beleggingen doen we via mandaten:

  • aandelen wereldwijd
  • bedrijfsobligaties Europa
  • bedrijfsobligaties VS
  • staatsobligaties
  • beursgenoteerd vastgoed (wereldwijd)

Als we rechtstreeks beleggen in bijvoorbeeld beleggingsfondsen proberen we ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij onze richtlijnen ten aanzien van verantwoord beleggen.

In bepaalde landen en ondernemingen beleggen we niet

We werken met een lijst van sectoren en landen waar we niet in beleggen. Zo beleggen we niet in de tabaksindustrie en controversiële wapens. We beleggen ook niet in landen met overheden die mensenrechten schenden.

We maken gebruik van ons stemrecht

Met de aankoop van aandelen worden wij mede-eigenaar van het bedrijf dat de aandelen uitgeeft. Daardoor mogen we stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Elke onderneming die aandelen uitgeeft, is verplicht minimaal één keer per jaar zo’n vergadering te organiseren. In principe stemmen wij op alle AVA’s van ondernemingen waarin wij beleggen. Als we stemmen, letten we niet alleen op financiële factoren, maar ook op milieu, sociale factoren en ‘goed bestuur’.

We gaan de dialoog aan

In sommige gevallen gaan we het gesprek aan met de directie. Dit doen we samen met andere beleggers. We hopen zo invloed uit te oefenen op het beleid, zodat het bedrijf duurzamer wordt.

Normenkaders

PMA werkt met internationale lijsten met regels (normenkaders). We gebruiken deze lijsten om te beoordelen waar we wel en niet in kunnen beleggen. We werken met de volgende normenkaders:

PMA vraagt van de vermogensbeheerders dat ze de ‘Principles for Responsible Investing’ onderschrijven. Elk jaar kijken we of en hoe de vermogensbeheerders rekening houden met deze principes.