Meld een werknemer die bij u in dienst komt aan via het werkgeversportaal van PMA.

Meld een nieuwe werknemer binnen twee maanden aan. Of zorg ervoor dat uw administratiekantoor dit doet. Meld een werknemer ook aan als deze nog geen 20 jaar is. Uw werknemer is namelijk al wel  verzekerd voor het nabestaandenpensioen, het WGA-hiaat en het Anw-hiaat.

Meld iedereen aan, behalve werknemers...

  • met een dienstverband dat twee maanden of korter is. Is een werknemer na twee maanden nog steeds in dienst, dan moeten u en de werknemer premie gaan betalen, ook over de eerste twee maanden. Houd als datum indiensttreding de oorspronkelijke datum aan.
  • zonder arbeidsovereenkomst. Uitzendkrachten en stagiaires hoeft u niet aan te melden.
  • die gediplomeerd apotheker zijn. Zij vallen onder de regeling van het beroepspensioenfonds Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA).
  • die 67 jaar of ouder zijn.

U gaat direct premie betalen (het werkgeversdeel), ook als een werknemer jonger dan 20 jaar is. Vanaf de eerste van de maand dat een werknemer 20 jaar wordt gaat hij of zij het werknemerdeel betalen. U houdt het werknemersdeel in op het bruto salaris.

Wij verwijzen u graag naar de HR-toolkit voor werkgevers. U vindt deze bij downloads op de website van PMA. In deze toolkit staat onder andere een handige checklist voor het arbeidsvoorwaardengesprek.

Ook een werknemer die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering, meldt u aan. De werknemer gaat dan geen pensioen opbouwen via de pensioenregeling, maar is verplicht mee te doen aan een spaarregeling voor gemoedsbezwaarden.