Voor het berekenen van de pensioenopbouw van uw werknemers is het belangrijk dat wij beschikken over de juiste arbeidsgegevens. U geeft deze gegevens door via het werkgeversportaal. Dit moet binnen twee maanden na een wijziging van de arbeidsgegevens, ongeacht welk type wijziging.

Werkgevers die niet de Cao Apotheken volgen, moeten eventuele bijzonderheden in de regeling doorgeven aan PMA. Denk aan de standaard werkweek en eventuele structurele toeslagen die u - naast de vakantietoeslag - betaalt. Zijn deze bijzonderheden nog niet bekend bij PMA? Neem dan zo snel mogelijk contact op om deze door te geven.

Heeft u hulp nodig? Neem voor vragen contact met ons op.

(cao) Loonsverhoging

De loongegevens bij PMA worden niet automatisch aangepast bij een cao-loonsverhoging. Geef dus de juiste, hogere lonen van uw werknemers op in het portaal. In het portaal is het mogelijk om in één keer voor al uw medewerkers een loonsverhoging door te geven via een ‘groepsmutatie’.

Meer of minder werken

Als een werknemer meer of minder gaat werken en u dit aanpast in de arbeidsovereenkomst, moet u deze verandering binnen twee maanden doorgeven via het werkgeversportaal. Als werkgever moet u de werknemer informeren over de gevolgen van deze contractwijziging voor zowel het salaris als het pensioen.

Overwerk / Diensten 

Heeft uw werknemer diensten gedraaid? Dan tellen deze diensten alleen mee voor de opbouw van pensioen als u ze uitbetaalt. Als ze worden gecompenseerd met vrije tijd, tellen de uren niet mee. 

Lees hier hoe u de premie berekent voor extra uren.