Als u meer of minder gaat werken, gaat u vanaf dat moment ook meer of minder pensioen opbouwen. Voor het pensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd, heeft het echter geen gevolgen.