Als u meer of minder gaat werken, gaat u vanaf dat moment ook meer of minder pensioen opbouwen. Meer of minder werken heeft geen gevolgen voor het pensioen dat u al heeft opgebouwd.