De (beleids)dekkingsgraad van PMA is hoger dan 100%. Dat betekent dat u weer waardoverdracht kunt aanvragen. 

Als u van baan verandert, heeft u het recht om uw opgebouwde pensioen over te laten dragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Waardeoverdracht heet dat. U vraagt het aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Dus als u nu pensioen opbouwt bij PMA, vraagt u bij ons aan of wij de waardeoverdracht voor u willen uitvoeren. Bouwt u nu elders pensioen op, dan vraagt u het bij uw huidige pensioenfonds.

Of u uw pensioen wilt meenemen of niet, beslist u zelf. Een voordeel van waardeoverdracht is dat het overzichtelijker is om uw pensioen op één plek te hebben staan. Maar waardeoverdracht kan ook financiële gevolgen hebben. Zo kunt u kijken naar de financiële stabiliteit van uw oude en uw nieuwe pensioenfonds. De kans op toekomstige indexatie kan van grote invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw pensioen.

Met dit formulier vraagt u om een offerte voor waardeoverdracht.