Denk goed na over de verdeling van uw pensioen als u en uw partner uit elkaar gaan. Kaart het onderwerp pensioen aan bij een adviseur die u eventueel inschakelt of de advocaat.

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, houdt uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u tot het moment van uit elkaar gaan heeft opgebouwd. Dat geldt ook als u ongehuwd samenwoonde en u uw partner bij PMA heeft aangemeld voor partnerpensioen.

Als u gehuwd was of geregistreerde partners, heeft uw ex-partner bovendien recht op een deel van uw eigen pensioen. Als u samenwoonde heeft uw ex-partner géén recht op een deel van uw pensioen.

Gevolgen voor het partnerpensioen

Als u uit elkaar gaat, stopt de opbouw van het partnerpensioen voor uw ex-partner. Uw ex-partner houdt recht op het partnerpensioen dat tot het moment van de scheiding is opgebouwd. Dit recht is er ook voor mensen die ongehuwd samenwoonden, maar zij moeten daarvoor voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Als u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had, dan kunt u bij het scheiden kiezen voor een speciale constructie, waardoor het recht op partnerpensioen wordt omgezet in een eigen recht op pensioen voor uw ex-partner bij PMA. Deze constructie heet conversie.

Hertrouwen en partnerpensioen

Trouwt u opnieuw? Dan moeten uw eerste en uw tweede partner het partnerpensioen delen. Uw eerste partner heeft standaard recht op het partnerpensioen dat u tot het moment van scheiden heeft opgebouwd. Uw tweede partner heeft recht op de rest.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, gelden voor samenwonenden dezelfde regels.

Gevolgen voor het wezenpensioen

Uit elkaar gaan heeft geen gevolgen voor het wezenpensioen.

Gevolgen voor uw eigen pensioen

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner behalve op partnerpensioen ook wettelijk recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Omgekeerd heeft u ook recht op de helft van het pensioen dat uw partner in dezelfde periode heeft opgebouwd. Dit alles geldt niet als u en uw partner de verdeling van pensioen hebben uitgesloten in het scheidingsconvenant of al eerder in eventuele huwelijkse voorwaarden.

Uw partner heeft niet uw instemming nodig om aanspraak te kunnen maken op waar hij of zij wettelijk recht op heeft. De standaard verdeling volgens de wet is niet verplicht: u kunt samen besluiten andere afspraken te maken over de verdeling of het pensioen niet te verdelen. U doet er verstandig aan het onderwerp pensioen aan te kaarten bij een adviseur die u inschakelt of een advocaat.

Manieren om uw eigen pensioen te verdelen

U kunt de verdeling van uw pensioen op verschillende manieren regelen:

1. u kunt de verdeling onderling regelen

Dat kan door te zijner tijd daadwerkelijk een deel van uw pensioen aan uw partner over te maken, of door de (waarde van de) aanspraak van uw partner op uw pensioen bij de boedelscheiding in te ruilen voor iets anders.

2. u kunt PMA vragen het pensioen te verdelen

Uw partner kan zijn of haar deel van uw pensioen rechtstreeks door PMA uitbetaald krijgen. Daarbij kunnen u en uw partner kiezen tussen twee methoden:
a. Standaard blijft het deel van het pensioen dat uw ex-partner krijgt gekoppeld aan uw pensioen: uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van uw pensioen uitgekeerd vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Deze vorm heet pensioenverevening.
b. U kunt er echter ook samen voor kiezen het deel van uw ex-partner los te koppelen van uw pensioen. Uw ex-partner bepaalt daarna zelf wanneer hij of zij het pensioen laat ingaan. Deze vorm heet conversie.

Voorwaarde voor de verdeling van uw pensioen door PMA is dat u of uw ex-partner die verdeling binnen twee jaar na uw scheidingsdatum aanvraagt bij PMA. Ook als u de verdeling niet binnen twee jaar aanvraagt, blijft uw ex-partner recht houden op een deel van uw pensioen. Het pensioenfonds is dan echter niet meer verplicht aan die verdeling mee te werken. Dat kan betekenen dat u en uw partner te zijner tijd zelf de verdeling moeten regelen.

Vraag de verdeling van het pensioen aan met dit formulier.

Hoe werkt de verdeling precies?

Volgens de wet wordt uw pensioen standaard als volgt verdeeld:
50% van het pensioen dat u tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) heeft opgebouwd is voor u. 50% is voor uw ex-partner.  

U kunt gezamenlijk voor een andere verdeling kiezen dan de 50/50 verdeling. U kunt ook kiezen voor een andere periode dan de huwelijkse periode. Sommige paren die al samenwoonden voor ze trouwden, vinden bijvoorbeeld dat ook de periode dat zij samenwoonden mee moet tellen. 

U moet een afwijkende verdeling laten vastleggen in het scheidingsconvenant. Vervolgens stuurt u een kopie van dit convenant mee met het formulier waarmee u de verdeling van het pensioen bij PMA aanvraagt. Als u een afwijkende verdeling van het pensioen afspreekt, moet het formulier door u én uw ex-partner worden ondertekend.

U en uw ex-partner kunnen kiezen uit twee manieren van uitbetalen door PMA:

1. Pensioenverevening


Uw ex-partner heeft bij PMA recht op een deel van het pensioen voor uzelf. Zodra u met pensioen gaat, krijgt uw ex zijn of haar deel. Als u overlijdt, krijgt uw ex partnerpensioen. Uw ex krijgt dan niet meer een deel van uw pensioen. Als uw ex eerder overlijdt dan u, krijgt u weer recht op het hele pensioen.

2. Conversie

Uw ex-partner ruilt het recht op partnerpensioen plus zijn of haar deel van uw pensioen in voor een eigen reht op pensioen. Uw ex kan zelf bepalen wanneer hij of zij dit pensioen laat ingaan. Als u overlijdt, heeft uw ex geen recht op partnerpensioen. Dit is immers omgezet in een eigen recht op pensioen. Hij of zij houdt wel het recht op het eigen PMA-pensioen. Als uw ex eerder overlijdt dan u, vervallen zijn/haar rechten aan het pensioenfonds.