U bepaalt zelf wanneer u uw pensioen laat ingaan. Op zijn vroegst kunt u uw pensioen laten ingaan vanaf uw 55e.  Uw pensioen gaat uiterlijk in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin u 67 jaar wordt.

Geef ongeveer drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij PMA aan wanneer u uw pensioen in wilt laten gaan. U ontvangt daarna een berekening van de verschillende keuzes die u heeft en een aanvraagformulier. Geef op het formulier uw definitieve keuzes aan. Stuur het formulier uiterlijk één maand voor de gewenste ingangsdatum naar PMA.

Keuzes bij pensionering

De PMA-pensioenregeling biedt een aantal keuzemogelijkheden waarmee u uw pensioen af kunt stemmen op uw wensen:

  1. U kunt eerst een deel van uw pensioen opnemen, bijvoorbeeld ter aanvulling op uw inkomen als u minder wilt gaan werken.
  2. Wilt u uw pensioen laten ingaan voor u AOW ontvangt? Dan kunt u de periode tot u AOW ontvangt overbruggen met extra pensioen. Het 'gewone' pensioen wordt daardoor iets lager. 
  3. U kunt uw partnerpensioen omzetten in extra pensioen voor uzelf. Andersom kan ook: u kunt een deel van uw eigen pensioen omzetten in (extra) partnerpensioen.
  4. U kunt de eerste tien jaar een wat hoger pensioen ontvangen en daarna een lager pensioen.

Gebruik de planner om de verschillende keuzes door te rekenen. U kunt ook altijd contact opnemen met één van onze pensioenspecialisten: 070 - 311 01 55. Zij helpen u graag!