Algemeen

Als u in de afgelopen twee jaar geen post van ons heeft ontvangen, is de kans groot dat u geen pensioen heeft bij PMA. Hoe kan dat?

Meestal komt dat doordat u in de periode dat u in de apotheek werkte nog niet de leeftijd had waarop de pensioenopbouw start. Tot 1986 was de leeftijd waarop vrouwelijke werknemers pensioen gingen opbouwen 30 jaar. Van 1986 tot 2005 was die leeftijd voor iedereen 25 jaar. In 2005 is dat verlaagd naar 20 jaar.

Een andere reden kan zijn dat u in het verleden wel pensioen heeft opgebouwd, maar dat dit is overgedragen aan een ander pensioenfonds (waardeoverdracht). Tot slot zou het ook nog kunnen dat uw pensioen in het verleden is afgekocht; u heeft dan een eenmalige uitkering van ons ontvangen.

Tenslotte kan het zijn dat u wel in een apotheek heeft gewerkt, maar niet in een openbare apotheek. U werkte dan bijvoorbeeld in een ziekenhuisapotheek. In dat geval heeft u waarschijnlijk pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds (bijvoorbeeld bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn of het ABP).

Iedere maand wordt rond de 25ste uw pensioen gestort op het door u opgegeven bankrekeningnummer (IBAN). In de maand april ontvangt u naast uw maandelijkse pensioen ook vakantiegeld. Als u uw pensioen op een buitenlandse rekening ontvangt, kan uw bank extra kosten in rekening brengen. Dat geldt met name voor bankrekeningen buiten de Europese Unie. Die kosten zijn voor uw rekening. In dat geval is het daarom aan te raden toch een Nederlandse bankrekening aan te houden.

Met MijnPMA heeft u toegang tot uw eigen pensioensituatie. U kunt inloggen met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD, of heeft u vragen over DigiD? Ga dan naar www.digid.nl.

Is het voor u niet mogelijk om DigiD aan te vragen? Ga dan naar het inlogscherm en maak eerst een account aan. Nadat u zich heeft geregistreerd kunt u inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Hoogte pensioen

In Nederland zijn regels afgesproken die kunnen leiden tot een korting (verlaging) van het pensioen. Wat betekent dit voor PMA? Er zijn twee redenen die kunnen leiden tot een korting van het pensioen:

  1. Zolang een pensioenfonds onvoldoende buffers heeft, wordt jaarlijks gecontroleerd of het fonds dat binnen 10 jaar kan herstellen zonder de pensioenen te korten. Lukt dat niet, dan moet er dus gekort worden op de pensioenen. Dit wordt jaarlijks rond 1 april vastgesteld.
  2. Als een pensioenfonds vijf jaar lang een (beleids)dekkingsgraad heeft onder het wettelijke minimumniveau (voor PMA 104,6%), dan moet er volgens de huidige regels gekort worden op het pensioen. De dekkingsgraad van PMA is al drie jaar te laag. Als de dekkingsgraad zowel eind 2019 als eind 2020 nog steeds te laag is, moeten de pensioen in 2021 gekort worden.

Als PMA de pensioenen moet korten, dan wordt u daar minimaal drie maanden van tevoren over geïnformeerd.

We moeten voldoen aan allerlei strikte regels om in hoge mate aannemelijk te maken dat wij u het beloofde pensioen straks uit kunnen betalen. Maar 100% zekerheid is er niet. Wij beleggen uw pensioengeld. Dat doen we omdat het de enige manier is waarop we uw geld voldoende kunnen laten aangroeien. Uw pensioen bestaat globaal voor maar eenderde deel uit ingelegde premie. De rest (tweederde dus) moet het pensioenfonds voor u verdienen met beleggen. Zonder voldoende rendement kan dat niet. Dan zou uw pensioen veel duurder zijn of veel lager uitvallen. Beleggen moet dus. Maar beleggen zonder risico bestaat niet, ook al doen we er alles aan om de risico’s te beperken. Vandaar dat uw pensioen niet voor 100% gegarandeerd is. Indexatie, het waardevast houden van het pensioen, is al helemaal niet gegarandeerd. We kunnen uw pensioen alleen indexeren als onze buffers hoog genoeg zijn. En ook daarvoor hebben we goede beleggingsrendementen nodig.

Contact

We raden u aan eerst contact op te nemen met PMA en aan te geven waarover u niet tevreden bent. Vaak komen we er samen uit. U kunt bellen of het formulier op de contactpagina invullen. Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Dan kunt u een officiële klacht indienen. U leest in het klachtenreglement welke stappen u dan doorloopt.

Als u verhuist hoeft u dat niet in alle gevallen aan ons door te geven:

  • Niet nodig: als u binnen Nederland verhuist. PMA krijgt hier automatisch bericht van omdat we zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen. U hoeft in dat geval zelf dus niets aan ons door te geven.
  • Wel nodig: als u in het buitenland gaat wonen of in het buitenland van adres verandert. U kunt uw adreswijziging in dat geval schriftelijk (via post of e-mail) aan ons doorgeven.
  • Postadres: Uiteraard moet u het ook aan ons doorgeven indien u uw post niet naar uw woonadres, maar naar een postadres wilt laten sturen. Als u uw post niet meer op uw postadres wilt ontvangen, willen we dat ook graag weten. Het postadres vervalt niet automatisch als uw woonadres wijzigt.