Algemeen

Iedereen begint met het opbouwen van pensioen bij PMA vanaf een bepaalde leeftijd. Als u in de periode dat u in de apotheek werkte jonger was dan die startleeftijd, heeft u geen pensioen bij PMA.  Tot 1986 was de leeftijd waarop vrouwelijke werknemers pensioen gingen opbouwen 30 jaar. Van 1986 tot 2005 was die leeftijd voor iedereen 25 jaar. In 2005 is de startleeftijd verlaagd naar 20 jaar en per 1 januari 2024 is dat verlaagd naar 18 jaar.

Een andere mogelijke reden dat u geen overzichten krijgt, is dat u het pensioen heeft overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit heet ‘waardeoverdracht’.

Ook is mogelijk dat uw pensioen is afgekocht. Als dat zo is, heeft u een eenmalige uitkering van ons ontvangen. 

Tenslotte kan het zijn dat u wel in een apotheek heeft gewerkt, maar niet in een openbare apotheek. U werkte dan bijvoorbeeld in een ziekenhuisapotheek. In dat geval heeft u waarschijnlijk pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds, bijvoorbeeld bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) of ABP. 

Iedere maand wordt rond de 25ste uw pensioen gestort op het door u opgegeven bankrekeningnummer (IBAN). Vanaf 1 januari 2024 wordt uw vakantiegeld verspreid over de maandelijkse pensioenuitkeringen. Als u uw pensioen op een buitenlandse rekening ontvangt, kan uw bank extra kosten in rekening brengen. Dat geldt met name voor bankrekeningen buiten de Europese Unie. Die kosten zijn voor uw rekening. In dat geval is het daarom aan te raden toch een Nederlandse bankrekening aan te houden.

Het nieuwe pensioenakkoord treedt uiterlijk 2026 in werking. De belangrijkste gevolgen voor gepensioneerden zijn een kleinere kans op een verlaging van het pensioen en een uitkering die in de toekomst minder sterk gaat schommelen. Voor de AOW heeft het pensioenakkoord geen gevolgen. De precieze uitwerking van het pensioenakkoord op het pensioen van PMA is nog niet bekend. Daarover besluiten de werkgevers- en werknemersverenigingen (sociale partners) waar PMA onder valt.

Met MijnPMA heeft u toegang tot uw eigen pensioensituatie. U kunt inloggen met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD, of heeft u vragen over DigiD? Ga dan naar www.digid.nl.

Is het voor u niet mogelijk om DigiD aan te vragen? Ga dan naar het inlogscherm en maak eerst een account aan. Nadat u zich heeft geregistreerd kunt u inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Hoogte pensioen

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel. Het is de bedoeling dat dit stelsel ingaat op 1 januari 2026. Tot die tijd willen politiek en pensioenfondsen onnodige verlagingen voorkomen. Om die reden konden fondsen gebruik maken van versoepelingsregels. 

In oktober 2022 is onder druk van de Tweede Kamer besloten de nieuwe Pensioenwet met een half jaar uit te stellen tot 1 juli 2023. Daarop voelde de minister zich genoodzaakt de versoepeling van de financiële regels voor pensioenfondsen in te trekken. Als de minister daaraan vasthoudt geldt weer de grens van een dekkingsgraad van 104,5%. Komt PMA daar eind december 2022 onder, dan moeten we de pensioenen verlagen, tenzij de minister de versoepelingsregels weer toekent.

 

We moeten voldoen aan allerlei strikte regels om in hoge mate aannemelijk te maken dat wij u het beloofde pensioen straks uit kunnen betalen. Maar 100% zekerheid is er niet. Wij beleggen uw pensioengeld. Dat doen we omdat het de enige manier is waarop we uw geld voldoende kunnen laten aangroeien. Uw pensioen bestaat globaal voor maar eenderde deel uit ingelegde premie. De rest (tweederde dus) moet het pensioenfonds voor u verdienen met beleggen. Zonder voldoende rendement kan dat niet. Dan zou uw pensioen veel duurder zijn of veel lager uitvallen. Beleggen moet dus. Maar beleggen zonder risico bestaat niet, ook al doen we er alles aan om de risico’s te beperken. Vandaar dat uw pensioen niet voor 100% gegarandeerd is. Indexatie, het waardevast houden van het pensioen, is al helemaal niet gegarandeerd. We kunnen uw pensioen alleen indexeren als onze buffers hoog genoeg zijn. En ook daarvoor hebben we goede beleggingsrendementen nodig.

Contact

We raden u aan eerst contact op te nemen met PMA en aan te geven waarover u niet tevreden bent. Vaak komen we er samen uit. U kunt bellen of het formulier op de contactpagina invullen. Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Dan kunt u een officiële klacht indienen. U leest in het klachtenreglement welke stappen u dan doorloopt.

Als u verhuist hoeft u dat niet in alle gevallen aan ons door te geven:

  • Niet nodig: als u binnen Nederland verhuist. PMA krijgt hier automatisch bericht van omdat we zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen. U hoeft in dat geval zelf dus niets aan ons door te geven.
  • Wel nodig: als u in het buitenland gaat wonen of in het buitenland van adres verandert. U kunt uw adreswijziging in dat geval schriftelijk (via post of e-mail) aan ons doorgeven.
  • Postadres: Uiteraard moet u het ook aan ons doorgeven indien u uw post niet naar uw woonadres, maar naar een postadres wilt laten sturen. Als u uw post niet meer op uw postadres wilt ontvangen, willen we dat ook graag weten. Het postadres vervalt niet automatisch als uw woonadres wijzigt.