Anw-hiaatverzekering: extra zekerheid voor uw partner

Als u overlijdt en uw partner ontvangt nog geen AOW, dan is er naast het PMA-partnerpensioen in sommige gevallen recht op een Anw-uitkering van de overheid. Als uw partner daar niet voor in aanmerking komt, is er mogelijk een aanvulling via de Anw-hiaatverzekering van PMA. Deze aanvulling is maximaal ongeveer € 1.200 bruto per maand en komt bovenop het PMA-partnerpensioen.

De Anw

De overheid heeft een voorziening voor weduwen en weduwnaars die nog geen AOW ontvangen: de Algemene nabestaandenwet (of Anw). Om voor een Anw-uitkering in aanmerking te komen moet de nabestaande kinderen onder de 18 jaar verzorgen, of meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn.

De Anw-uitkering bedraagt maximaal ongeveer € 1.200 bruto per maand en is afhankelijk van het eigen inkomen van de nabestaande. Inkomsten uit arbeid of loongerelateerde uitkeringen worden geheel of gedeeltelijk gekort op de uitkering.

De Anw-uitkering loopt door tot de nabestaande hertrouwt, gaat samenwonen of de AOW-leeftijd bereikt. Ook als de nabestaande niet langer arbeidsongeschikt is of als het jongste kind 18 jaar wordt, vervalt het recht op de wettelijke Anw-uitkering.

Meer informatie over de Anw kunt u krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank (020 - 656 56 56 of www.svb.nl).

De Anw-hiaatverzekering van PMA

Omdat veel PMA-deelnemers een partner hebben met een eigen inkomen, zal de nabestaande vaak niet voor een Anw-uitkering in aanmerking komen. Dit kan een aanzienlijke inkomensachteruitgang betekenen. Bij PMA loopt er voor u een Anw-hiaatverzekering om dat te voorkomen.

De verzekering zorgt ervoor dat de nabestaande van een fulltime medewerker het bedrag krijgt uitgekeerd dat hij of zij aan Anw misloopt. Ook als dat niet is vanwege eigen inkomsten, maar omdat er geen kinderen onder de 18 jaar zijn.

Deze aanvulling is maximaal ongeveer € 1.200 bruto per maand; bij parttimers wordt naar rato aangevuld. Als iemand dus 18 uur per week werkt (bij een fulltime werkweek van 36 uur), is de aanvulling maximaal ongeveer € 600 bruto per maand. De aanvulling loopt door tot de nabestaande gaat samenwonen of AOW gaat ontvangen.

De Anw-hiaatverzekering stopt overigens als u ophoudt met werken bij een bij PMA aangesloten werkgever. De bedragen die voor u verzekerd zijn door de Anw-hiaatverzekering staan niet op uw pensioenoverzicht, omdat het inkomen van uw partner er een rol bij speelt.

Voorbeeld

Wim is getrouwd met apothekersassistente Saskia. Saskia werkt 26 uur en verdient € 1.600 bruto per maand. Wim werkt fulltime en verdient € 2.600 bruto per maand. Als Saskia overlijdt, heeft Wim geen recht op een Anw-uitkering, omdat hij daarvoor teveel verdient. De Anw-hiaatverzekering van PMA keert nu uit en wel 26/36ste (de parttimefactor) van ongeveer € 1.200 = ongeveer € 865 bruto per maand.