Anw-hiaatverzekering: extra uitkering aan uw partner

Overlijdt u en krijgt uw partner nog geen AOW? Dan heeft uw partner mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Komt uw partner daar niet voor in aanmerking? Dan ontvangt uw partner mogelijk een aanvulling op het partnerpensioen van PMA. Deze aanvulling is maximaal ongeveer € 1.200 bruto per maand.

De Anw

Om voor een Anw-uitkering van de overheid in aanmerking te komen moet uw partner kinderen onder de 18 jaar verzorgen, of meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn.

De Anw-uitkering is maximaal ongeveer € 1.200 bruto per maand. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen van uw partner. 

De Anw-uitkering stopt als uw partner hertrouwt, gaat samenwonen of AOW krijgt. Ook als uw partner niet langer arbeidsongeschikt is of als het jongste kind 18 jaar wordt stopt de Anw-uitkering.

Meer informatie over de Anw kunt u krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank (020 - 656 56 56 of www.svb.nl).

De Anw-hiaatverzekering van PMA

Vaak komen partners niet in aanmerking voor een Anw-uitkering. PMA heeft daarom een Anw-hiaatverzekering.  

De uitkering is maximaal ongeveer € 1.200 bruto per maand. Bij parttimers wordt de uitkering naar rato berekend. Als iemand bijvoorbeeld 18 uur per week werkt (bij een fulltime werkweek van 36 uur), is de aanvulling op het partnerpensioen maximaal ongeveer € 600 bruto per maand. De aanvulling loopt door tot uw partner gaat trouwen, samenwonen of AOW krijgt.

De Anw-hiaatverzekering stopt als u uit dienst gaat bij een werkgever die is aangesloten bij PMA. het bedrag dat voor uw partner verzekerd is, staat niet op uw pensioenoverzicht, omdat het inkomen van uw partner van belang is voor de hoogte van de uitkering.

Voorbeeld

Wim is getrouwd met apothekersassistente Saskia. Saskia werkt 26 uur en verdient € 1.600 bruto per maand. Wim werkt fulltime en verdient € 2.600 bruto per maand. Als Saskia overlijdt, heeft Wim geen recht op een Anw-uitkering, omdat hij daarvoor teveel verdient. De Anw-hiaatverzekering van PMA keert nu uit. De uitkering is 26/36e (de parttimefactor) van ongeveer € 1.200 = ongeveer € 865 bruto per maand.